Quyết định 2470/QĐ-UBND

Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phú Mỹ 1 công suất 2.500m3/ngày đêm (giai đoạn 1) do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2470/QĐ-UBND 2010 xây dựng hệ thống xử lý nước thải


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2470/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 1 CÔNG SUẤT 2.500M3/NGÀY ĐÊM (GIAI ĐOẠN 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 tại Tờ trình số 16/2010/TTr-IZICO ngày 28 tháng 5 năm 2010 và Báo cáo kết qủa thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 1736/SKHĐT-TH ngày 21 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2004) như sau:

1. Điều chỉnh khoản 8 Điều 1:

Bổ sung khối lượng đầu tư chủ yếu:

- Hệ thống móng cọc 9.072m;

- 3 trạm bơm nước thải.

2. Điều chỉnh khoản 9 Điều 1. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

Tổng mức đầu tư: 34.354.200.000 đồng. Trong đó:

- Chi phí xây lắp : 12.342.200.000 đồng.

- Chi phí thiết bị : 16.961.100.000 đồng.

- Chi phí khác : 1.919.600.000 đồng.

- Thuế giá trị gia tăng : 3.131.300.000 đồng.

Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

3. Điều chỉnh khoản 10 Điều 1. Thời gian khởi công và hoàn thành:

- Khởi công tháng 4/2009; hoàn thành Quý IV/2010.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các nội dung khác của Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2004 về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình không thay đổi.

Điều 2. Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 là chủ đầu tư công trình, có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục xây dựng tiếp theo để tổ chức thực hiện dự án theo các quy định của Luật Xây dựng, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và các văn bản pháp luật khác quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp; Giám đốc Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2470/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2470/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2010
Ngày hiệu lực07/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2470/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2470/QĐ-UBND 2010 xây dựng hệ thống xử lý nước thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2470/QĐ-UBND 2010 xây dựng hệ thống xử lý nước thải
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2470/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Ngọc Thới
       Ngày ban hành07/10/2010
       Ngày hiệu lực07/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2470/QĐ-UBND 2010 xây dựng hệ thống xử lý nước thải

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2470/QĐ-UBND 2010 xây dựng hệ thống xử lý nước thải

           • 07/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực