Quyết định 2471/2004/QĐ-UB

Quyết định 2471/2004/QĐ-UB về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2471/2004/QĐ-UB bán nhà ở sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2471/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở và Nghị định số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7, Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994;
Xét báo cáo và đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 1643/QHKT-QH ngày 20 tháng 5 năm 2004 về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.

1.1. Nay chấp thuận bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trong các khu vực trước đây đã có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch không bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng hiện nay chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

1.2. Riêng đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc khu vực do các cơ quan Trung ương (T.78, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,…) trực tiếp quản lý và không chuyển giao quỹ nhà đất cho ngành nhà đất thành phố quản lý theo quy định, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 2. Thu hồi và bãi bỏ các Quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch các khu vực không bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố có nội dung trái với mục 1.1, điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao Hội đồng bán nhà ở thành phố, Hội đồng bán nhà ở Quân khu 7, Hội đồng bán nhà ở các quận-huyện căn cứ nội dung Quyết định này tổ chức, thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở thành phố, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở Quân khu 7, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở các quận - huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Quân khu 7;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Các Đoàn thể;
- Báo - Đài;
- VPHĐ-UB: các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-KT).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2471/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2471/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2004
Ngày hiệu lực31/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2471/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2471/2004/QĐ-UB bán nhà ở sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2471/2004/QĐ-UB bán nhà ở sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2471/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành31/05/2004
        Ngày hiệu lực31/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2471/2004/QĐ-UB bán nhà ở sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2471/2004/QĐ-UB bán nhà ở sở hữu Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

            • 31/05/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực