Quyết định 2473/QĐ-CTN

Quyết định 2473/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2473/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đức


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2473/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 511/TTr-CP ngày 02/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 143 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2473/QĐ-CTN ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Bạch Phạm Thùy Linh, sinh ngày 07/12/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Okrifteler Straße 5, 65931 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

2. Đặng Chúc An, sinh ngày 27/4/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Afrastr. 34A, 86415 Mering

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Đức Hiếu, sinh ngày 07/6/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heselgassestraße 34, 69168 Wiesloch

Giới tính: Nam

4. Đào Tuấn Anh, sinh ngày 24/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Löninger Straße 49, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

5. Huỳnh Nguyễn Thu Lan, sinh ngày 27/02/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: August-Lämmle-Straße 7, 74182 Obersulm Sülzbach

Giới tính: Nữ

6. Bùi Thị Bích Sơn, sinh ngày 11/01/1988 tại Đăk Lăk

Hiện trú tại: Weissenstein blick 10, 95236 Stammbach

Giới tính: Nữ

7. Lê Hải Long, sinh ngày 27/02/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaulenberg 4, 06108 Halle Saale

Giới tính: Nam

8. Bùi Thị Lê, sinh ngày 14/11/1965 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Kaiser-Wilhelm-Ring 19, 55118 Mainz

Giới tính: Nữ

9. Phí Anh Phương, sinh ngày 25/4/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hauptstrasse 317, 55743 Idar - Oberstein

Giới tính: Nam

10. Trần Trọng Nhân, sinh ngày 01/01/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Essener str 66, 04357 leipzig

Giới tính: Nam

11. Lê Vũ Phụng Nhi, sinh ngày 25/01/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kolonnadenstr. 16, 04109 Leipzig

Giới tính: Nữ

12. Võ Thị Quý, sinh ngày 16/7/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Rauhhornweg 17, 89269 Vönringen

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Thị Khéo, sinh ngày 12/10/1972 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Hardtstraße 7, 78467 Konstanz

Giới tính: Nữ

14. Tống Thị Mai Linh, sinh ngày 18/7/1991 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Bergrat-Voigt-Straße 6, 98693 Ilmenau, Thüringen

Giới tính: Nữ

15. Lê Dân, sinh ngày 12/6/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Solferinoweg 20B, App. 70, 70565 Stuttgart

Giới tính: Nam

16. Nguyễn Mai Chi, sinh ngày 02/01/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Praunstraße 20, 90489 Nürnberg

Giới tính: Nữ

17. Hoàng Anh Dũng, sinh ngày 25/5/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstraße 25, 31224 Peine

Giới tính: Nam

18. Hoàng Anh Đức, sinh ngày 03/5/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktstraße 25, 31224 Peine

Giới tính: Nam

19. Hoàng Toni, sinh ngày 01/7/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landhausstraße 26, 70190 Stuttgart

Giới tính: Nam

20. Hoàng Yến Nhi, sinh ngày 05/10/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Delitzscher 46, 04129 Leipzg

Giới tính: Nữ

21. Vũ Lan Nhi, sinh ngày 18/8/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirchfeld Straße 68, 76149 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

22. Trần Hoàng Long, sinh ngày 10/6/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ring 38, 04416 Markkleeberg

Giới tính: Nam

23. Lê Duy Long, sinh ngày 23/8/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Freihamerweg 58 81249 Munchen

Giới tính: Nam

24. Nguyễn Thị Bích Thảo, sinh ngày 23/02/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lange Straße 77, 32756 Petmold

Giới tính: Nữ

25. Trần Quang Bình, sinh ngày 19/10/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Jahn Str 10A.32361 Peussisch Oldendorf

Giới tính: Nam

26. Trần Vịnh Nghi, sinh ngày 25/3/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jahn Str 10A.32361 Peussisch Oldendorf

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Ngọc Ánh, sinh ngày 21/4/1988 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Breiterweg 30A, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nam

28. Hà Công Danh, sinh ngày 01/01/1966 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Sachsenfelder Str. 17, 08340 Schwarzenberg

Giới tính: Nam

29. Phạm Thế Hiển, sinh ngày 13/6/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Höfnageleck 8, 22119 Hamburg

Giới tính: Nam

30. Đoàn Thị Thu Vân, sinh ngày 20/01/1971 tại Bình Định

Hiện trú tại: Sachsenfelder Str. 17, 08340 Schwarzenberg

Giới tính: Nữ

31. Huỳnh Đào Thị Phương Thảo (Đào Thị Phương Thảo), sinh ngày 27/8/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lobbericher Straße, 41334 Nettetal

Giới tính: Nữ

32. Pfister Thái Thị Học (Nguyễn Thái Thị Học), sinh ngày 02/5/1983 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Panzeileite 40A, 96049 Bamberg

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 29/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pestalozzistraße 24, 61184 Karben

Giới tính: Nữ

34. Đinh Hải Ninh, sinh ngày 22/12/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heynestraße 39, 90443 Nürnberg

Giới tính: Nam

35. Đỗ Hoàng, sinh ngày 21/3/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hegholt 71, 22179 Hamburg

Giới tính: Nam

36. Tô Dũng, sinh ngày 27/3/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wilhemlm-Leuschner Straße 26, 74080 Heinbronn

Giới tính: Nam

37. Trương Thị Nhã Quyên, sinh ngày 28/3/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karolinger Straße 123, 45326 Essen

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 21/7/1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Leher Landstraße 85, 27607 Geestland

Giới tính: Nữ

39. Lê Thúy An, sinh ngày 30/12/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hymgasse 5, 41460 Neuss

Giới tính: Nữ

40. Trần Nhật Hòa, sinh ngày 16/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schorfteichstraße 10, 49584 Fürstenau

Giới tính: Nam

41. Lê Ngọc Khâm, sinh ngày 10/12/1954 tại Nam Định

Hiện trú tại: Christoph Scheiner Straße 22, 87719 Mindelheim

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Thị Phương Mai, sinh ngày 02/7/1957 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Christoph-Scheiner Straße 22, 87719 Mindelheim

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày 23/6/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Schleißheimer Straße 312, 80809 München

Giới tính: Nữ

44. Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 17/6/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hendenelkenweg 5, 10365 Berlin, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

45. Hồ Anh Việt, sinh ngày 11/02/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hendenelkenweg 5, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

46. Hồ Minh Anh, sinh ngày 18/9/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hendenelkenweg 5, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

47. Bùi Thị Thúy Nga, sinh ngày 18/11/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hardtstraße 28, 78713 Schramberg

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 29/9/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Charlottenstraße 8, 70182 Stuttgart

Giới tính: Nam

49. Đỗ Duy Thành, sinh ngày 04/4/1963 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Franz-Poppe-Straße 13, 26655 Westerstede

Giới tính: Nam

50. Đỗ Ngọc Hoàng Bích (Đỗ Hoàng Ngọc Bích), sinh ngày 04/11/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franz-Poppe-Straße 13, 26655 Westerstede

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 14/8/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elsa-Brändström Straße 94, 06130 Halle Saale

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Mai Lan, sinh ngày 23/12/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lessingstraße 33, 76135 Karllsruhe

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn Tuấn Đức, sinh ngày 15/8/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt Straße 132, 54470 Bernkastel Wehlen

Giới tính: Nam

54. Phan Thiên Hà, sinh ngày 31/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brüning Straße 74, 54470 Bernkastel Kues

Giới tính: Nam

55. Phạm Ngọc Hà, sinh ngày 17/12/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Kurt-Wein Straße 04, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nữ

56. Phạm Tim Minh Gia, sinh ngày 19/12/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kurt-Wein Straße 04, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nam

57. Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 05/5/2015 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kurt-Wein Straße 04, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nam

58. Bùi Đức Anh, sinh ngày 21/5/1997 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Moischter Straße 2, 35042 Marburg

Giới tính: Nam

59. Nguyễn Thế Trung, sinh ngày 24/9/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rosenstraße 4, 55411 Bingen am Rhein

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 28/6/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Hochstraße 22, 47506 Neukirchen-Vluyn, Nordrhein-Westfalen

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 18/7/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johannisstraße 9, 37073 Göttingen

Giới tính: Nam

62. Nguyễn Quốc Anh, sinh ngày 08/6/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Münster 34, 37154 Northeim

Giới tính: Nam

63. Thi Hoàng Long, sinh ngày 22/9/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auf Green 7, 53505 Altenahr

Giới tính: Nam

64. Thi Hoàng Dương, sinh ngày 14/10/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auf Green 7, 53505 Altenahr

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Duy Tuấn, sinh ngày 10/5/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hauptstraße 23, 55758 Kempfeld

Giới tính: Nam

66. Nguyễn Hòa, sinh ngày 22/7/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstraße 23, 55758 Kempfeld

Giới tính: Nữ

67. Nguyễn Thế Việt, sinh ngày 20/12/1980 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Ernst-Kachel Straße 34, 70563 Stuttgart

Giới tính: Nam

68. Trần Gia Linh, sinh ngày 25/12/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Straße 55, 76726 Germersheim

Giới tính: Nữ

69. Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 01/6/1961 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Bismarck Straße 75, 67059 Ludwighshafen am Rhein

Giới tính: Nam

70. Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 23/8/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Brudermühl Straße 16, 81371 München

Giới tính: Nam

71. Huỳnh Thanh Bạch, sinh ngày 06/7/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Antaresweg 19, 99092 Erfurt

Giới tính: Nữ

72. Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh ngày 05/01/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heilermann Straße 3, 45138 Essen

Giới tính: Nam

73. Nguyễn Tuấn Đức, sinh ngày 26/01/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heilermann Straße 3, 45138 Essen

Giới tính: Nam

74. Đinh Kevin Tiến Đạt, sinh ngày 25/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schiller Straße 52, 74321 Bietigheim-Bissingen

Giới tính: Nam

75. Đỗ Thị Mơ, sinh ngày 29/01/1988 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Mariahilfstraße 5, 56070 Koblenz

Giới tính: Nữ

76. Hoàng Khánh Thy, sinh ngày 27/5/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mariahilfstraße 5, 56070 Koblenz

Giới tính: Nữ

77. Hoàng Hà Anh, sinh ngày 14/6/2014 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mariahilfstraße 5, 56070 Koblenz

Giới tính: Nữ

78. Trần Việt Hùng, sinh ngày 28/02/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirchstraße 27, 52499 Baesweiler

Giới tính: Nam

79. Nguyễn Thị Như, sinh ngày 05/7/1951 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Alt Praunheim 34,60488 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 28/4/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Obstmarkt 11, 86152 Augsburg

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Võ Ngọc Mai, sinh ngày 23/02/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hindenbungstraße 130B, 22297 Hamburg

Giới tính: Nữ

82. Nguyến Trọng Hiếu, sinh ngày 26/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Max-Müller-Straße 25, 91171 Greding

Giới tính: Nam

83. Huỳnh Thị Thiện Diễm, sinh ngày 10/12/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Röderbergweg 91, 60314 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

84. Võ Tony Đạt, sinh ngày 28/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Röderbergweg 91, 60314 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh ngày 14/3/1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Bahnhof straße 08, 37115 Duderstadt

Giới tính: Nữ

86. Lâm Chí Hiếu, sinh ngày 21/7/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof straße 08, 37115 Duderstadt

Giới tính: Nam

87. Lâm Nhật Linh, sinh ngày 08/01/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof straße 08, 37115 Duderstadt

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 10/9/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rainfarn Straße 9, 80935 München

Giới tính: Nam

89. Tạ Gia Bảo, sinh ngày 28/12/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwig-Erhard Straße 37, 76726 Germersheim

Giới tính: Nam

90. Vi Văn Đức, sinh ngày 17/9/1988 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nachtweide 3, 79744 Maximiliansau Woerth am Rhein

Giới tính: Nam

91. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 20/7/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Göschen Straße 5, 04317 Leipzig

Giới tính: Nam

92. Tạ Quyết Thắng, sinh ngày 10/10/1968 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: An der Hintermmhle 4, 82319 Starnberg

Giới tính: Nam

93. Đỗ Thị Hoài, sinh ngày 19/8/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Esenser Straße 14, 26607 Aurich

Giới tính: Nữ

94. Hoàng Hải Yến, sinh ngày 22/10/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Esenser Straße 14, 26607 Aurich

Giới tính: Nữ

95. Vũ Cao, sinh ngày 18/7/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stifter Straße 9, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

96. Vũ Khánh Trà, sinh ngày 26/9/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stifter Straße 9, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

97. Đào Thị Duy Huệ, sinh ngày 12/02/1986 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Graslilienanger 39, 80937 München

Giới tính: Nữ

98. Lê Jessie Thụy Yên, sinh ngày 13/8/2015 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Graslilienanger 39, 80937 München

Giới tính: Nữ

99. Cao Duy Tân, sinh ngày 22/9/1987 tại Bình Định

Hiện trú tại: Leibnizstraße 33, 44147 Dortmund

Giới tính: Nam

100. Đặng Thị Bắc, sinh ngày 17/8/1968 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Kopernikustraße 6, 86720 Nördlingen

Giới tính: Nữ

101. Đoàn Đặng Bảo Minh, sinh ngày 12/6/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kopernikustraße 6, 86720 Nördlingen

Giới tính: Nam

102. Nguyễn Đức Tân, sinh ngày 14/3/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kopernikustraße 6, 86720 Nördlingen

Giới tính: Nam

103. Nguyễn Ngọc Cường, sinh ngày 19/12/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Moltkestrasse 4,67059 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nam

104. Hà Diễm Kha, sinh ngày 05/8/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiser str 13. 55116 Mainz

Giới tính: Nữ

105. Ngô Huy Hoàng, sinh ngày 27/12/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salbrunner str 31,90473 Nurnberg

Giới tính: Nam

106. Phan Thị Tố Ngân, sinh ngày 18/7/1985 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Herzog-Georg str 16,36448 Bad Liebenstein

Giới tính: Nữ

107. Võ Anh Tài, sinh ngày 03/02/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwig str 19,86316 Friedberg

Giới tính: Nam

108. Nguyễn Trung, sinh ngày 20/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Astirfter 47b, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

109. Lê Đức Anh, sinh ngày 07/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tannenwiesen 12,87700 Memmingen

Giới tính: Nam

110. Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 24/9/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: R7 14, 68161 Mannheim

Giới tính: Nữ

111. Lê Thiện Quang, sinh ngày 08/5/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Röntgenstrasse 5, 88048 Friedrichshafen

Giới tính: Nam

112. Nguyễn Phương Trà My, sinh ngày 05/11/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Birkenweg 27, 30827 Garbsen

Giới tính: Nữ

113. Nguyễn Minh Chính, sinh ngày 17/9/1960 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Blücher Strasse 5, 75177 Pforzheim

Giới tính: Nam

114. Nguyễn Minh Phúc Bayer, sinh ngày 18/01/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blücher Strasse 5, 75177 Pforzheim

Giới tính: Nam

115. Nguyễn Minh Bảo Ngọc, sinh ngày 25/6/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blücher Strasse 5, 75177 Pforzheim

Giới tính: Nữ

116. Trịnh Thị Phương Liên, sinh ngày 11/5/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bleichstrasse 10, 75173 Pforzheim

Giới tính: Nữ

117. Nguyễn Thị Ngàn, sinh ngày 24/12/1964 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Neuburger Strasse 183A, 86167 Augsburg

Giới tính: Nữ

118. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 16/7/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neuburger Strasse 183A, 86167 Augsburg

Giới tính: Nam

119. Nguyễn Văn Chung, sinh ngày 20/4/1978 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Nibelungenstrasse 15, 91207 Lauf an der Pegnitz

Giới tính: Nam

120. Nguyễn Cao Cường, sinh ngày 11/10/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nibelungenstrasse 15, 91207 Lauf an der Pegnitz

Giới tính: Nam

121. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 08/01/2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nibelungenstrasse 15, 91207 Lauf an der Pegnitz

Giới tính: Nữ

122. Phạm Thu Hiền, sinh ngày 01/10/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nibelungenstrasse 15, 91207 Lauf an der Pegnitz

Giới tính: Nữ

123. Đào Nguyên Thủy, sinh ngày 15/11/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Frühlingsaustrasse 1, 63069 Offenbach

Giới tính: Nữ

124. Nguyễn Thùy Kim Nguyên, sinh ngày 05/10/1980 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Am Birkenhain 38, 64390 Erzhausen

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Thành An, sinh ngày 07/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bayreuther Str 3,91301 Forchheim

Giới tính: Nam

126. Vũ Minh Sang, sinh ngày 11/02/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heidestrasse 20, 35091 Cölbe

Giới tính: Nữ

127. Nguyễn Hoàng Hiếu, sinh ngày 26/6/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Humboldt Strasse 26, 56179 Vallendar

Giới tính: Nam

128. Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 30/6/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Humboldt Strasse 26, 56179 Vallendar

Giới tính: Nam

129. Trân Nam Tiến, sinh ngày 25/4/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: winkelgasse 4-68766 HockenheimBadenWurthenberg

Giới tính: Nam

130. Đinh Thị Lộc, sinh ngày 21/10/1955 tại Nam Định

Hiện trú tại: Haarstrasse 13, 30169 Hannover

Giới tính: Nữ

131. Dương Kiều My, sinh ngày 23/8/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bremer Str52,30826 Garsen

Giới tính: Nữ

132. Đinh Văn Tiến, sinh ngày 19/5/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ludwigstr.6, 67059 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

133. Lương Gia Huy, sinh ngày 02/02/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gutenbergstr.10, 56073 Koblenz

Giới tính: Nam

134. Nguyễn Anh Martin, sinh ngày 18/01/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaplansqasse 6-35390 Giessen

Giới tính: Nam

135. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 01/12/1968 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại:Duden hoper str 22, 63500 Seligen stadt

Giới tính: Nữ

136. Bùi Thị Mộng Vân, sinh ngày 25/12/1989 tại Bình Định

Hiện trú tại: Auholz Weg 3, 89407 Dillingen

Giới tính: Nữ

137. Đào Anh Huy, sinh ngày 10/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elisabethstraße 211/5, 86167 Augsburg

Giới tính: Nam

138. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 19/10/1969 tại Nam Định

Hiện trú tại: Witterkind Straße 3, 31789 Hameln

Giới tính: Nữ

139. Phạm Thị Thanh Bình, sinh ngày 18/5/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lindwurmstraße 74, 80337 München

Giới tính: Nữ

140. Phạm Thị Yến, sinh ngày 28/5/1965 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Schwarzburger Straße 19, 98742 Neuhaus

Giới tính: Nữ

141. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 26/01/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Johannes KirschhochStr 6, 67346 Speyer

Giới tính: Nữ

142. Hoàng Vũ, sinh ngày 31/10/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Neue Kempener, 50739 Köln

Giới tính: Nam

143. Đinh Ngọc Anh Thư, sinh ngày 20/01/1986 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Renettenstraße 6, 60435 Frankfurt am Main.

Giới tính: Nữ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2473/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2473/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2473/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 2473/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2473/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2473/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrần Đại Quang
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2473/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đức

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2473/QĐ-CTN 2017 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đức

             • 01/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực