Quyết định 2474/QĐ-UBND

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 2474/QĐ-UBND 2018 danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ triển lãm Yên Bái 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2474/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B DANH MỤC ĐA ĐIM ĐƯC T CHC HI CH, TRIN LÃM VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯC Tổ CHỨC HI CH, TRIN LÃM TRÊN ĐA BÀN TNH YÊN BÁI NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại văn bản s 2530/SCT-QLTM ngày 26 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc tổ chức hội chợ, triển lãm theo danh mục được công btheo đúng quy định.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019
(kèm theo Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái)

Stt

Khu vực địa bàn

Đa điểm

Thời gian

Lĩnh vực ưu tiên

Ghi chú

1

Thành phố Yên Bái

Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái

Tháng 2/2019

Hội chthương mại gắn với mừng Xuân, mừng Tết Nguyên đán 2019

 

2

Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái

Tháng 10/2019

Hội chợ thương mại

 

3

Thị xã Nghĩa Lộ

Trung tâm văn hóa thị xã Nghĩa Lộ

Tháng 10/2019

Hội chợ thương mại

 

4

Huyn Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên

Tháng 3/2019

Hội chợ thương mại gắn với mng Xuân, mừng Tết Nguyên đán 2019

 

5

Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên

Tháng 8/2019

Hội chợ kích cầu tiêu dùng

 

6

Huyện Yên Bình

Xã Bảo Ái, huyện Yên Bình

Quý I/2019

Hội chợ thương mại

 

7

Xã Đại Minh, huyện Yên Bình

Quý I/2019

Hội chợ thương mại

 

8

Xã Xuân Lai, huyện Yên Bình

Quý IV/2019

Hội chợ thương mại

 

9

Xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình

Quý IV/2019

Hội chợ thương mại

 

10

Huyện Lục Yên

Sân vận động huyện Lục Yên

Tháng 5/2019

Hội chợ thương mại

 

11

Sân vận động huyện Lục Yên

Tháng 11/2019

Hội chợ thương mại

 

12

Huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

Tháng 2/2019

Hội chợ thương mại

 

13

Xã An Thịnh, huyện Văn Yên

Tháng 6/2019

Hội chợ thương mại

 

14

Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

Tháng 9/2019

Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm quế Văn Yên

 

15

Xã An Bình, huyện Trấn Yên

Tháng 12/2019

Hội chợ thương mại

 

16

Huyện Văn Chấn

Xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn

Tháng 3/2019

Hội chợ thương mại

 

17

Xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn

Tháng 7/2019

Hội chợ thương mại

 

18

Xã Gia Hội, huyện Văn Chấn

Tháng 11/2019

Hội chợ thương mại

 

19

Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn

Tháng 12/2019

Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm Cam Văn Chấn

 

20

Huyn Mù Cang Chải

Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

Tháng 2/2019

Hội chợ thương mại

 

21

Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

Tháng 9/2019

Hội chợ thương mại

 

22

Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

Tháng 5/2019

Chợ phiên vùng cao

 

23

Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

Tháng 9/2019

Chợ phiên vùng cao

 

24

Huyện Trạm Tấu

Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

Tháng 10/2019

Hội chợ thương mại

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2474/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2474/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực19/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(15/12/2018)

Download Văn bản pháp luật 2474/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2474/QĐ-UBND 2018 danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ triển lãm Yên Bái 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2474/QĐ-UBND 2018 danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ triển lãm Yên Bái 2019
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2474/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýTạ Văn Long
        Ngày ban hành19/11/2018
        Ngày hiệu lực19/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (15/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2474/QĐ-UBND 2018 danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ triển lãm Yên Bái 2019

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2474/QĐ-UBND 2018 danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ triển lãm Yên Bái 2019

            • 19/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực