Quyết định 2476/QĐ-CTN

Quyết định 2476/QĐ-CTN năm 2017 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2476/QĐ-CTN 2017 thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Đài Loan


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2476/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 522/TTr-CP ngày 02/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 483 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2476/QĐ-CTN ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. DƯƠNG THỊ KHÁNH NGUYÊN, sinh ngày 19/8/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6-1 số 1 ngõ 33 phố Chính Giác, khóm 012, phường Chính Giác, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

2. LÊ THỊ THU THỦY, sinh ngày 17/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 24 đường Ngu Giáp Thế, khóm 009, phường Sơn Cước, khu Tân Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

3. VÕ THỊ KIM TUYẾN, sinh ngày 26/4/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28 đường Tây Định, khóm 004, phường Tây Vinh, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

4. NGHIÊN KIM PHỤNG, sinh ngày 28/7/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18 đường Kiến Hưng, khóm 015, thôn Quảng Hưng, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

5. TRẦN THỊ KIM THANH, sinh ngày 31/12/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2 ngách 3 ngõ 112, đường Ngũ Giáp 3, khóm 019, phường Phúc Tường, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

6. HUỲNH THỊ BÉ NGOAN, sinh ngày 16/9/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 18 đường Trường Thọ, khóm 005, thôn Bành Thố, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

7. HUỲNH NGỌC LANG, sinh ngày 01/4/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 1-1, đường Trung Nghĩa, khóm 010, phường Tây Thế, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

8. NGUYỄN THỊ NĂM, sinh ngày 12/12/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 9 ngách 23 ngõ 136 đoạn 2, đường Lực Hành, khóm 010, phường Vĩnh Phúc, khu Tam Trọng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

9. TRẦN THỊ GIA, sinh ngày 05/8/1980 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 4 số 65 ngõ 35 đoạn 1, đường Tân Bình, khóm 009, phường Trung Hưng, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

10. NGUYỄN SƠN ÁNH NGUYỆT, sinh ngày 05/7/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2 số 17 ngõ 138, đường Văn Đức 2, khóm 026, phường Lạc Thiện, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

11. TRẦN THỊ MỸ CHÂU, sinh ngày 19/8/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4 ngách 6 ngõ Nam Kiều, đường Đào Oanh, khóm 012, phường Đại Minh, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

12. HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM, sinh ngày 11/11/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2 ngách 19 ngõ 13 khu Hỗ Trợ Xã, khóm 018, phường Đại Mỹ, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

13. VŨ THỊ LỊCH, sinh ngày 03/12/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 10-3 ngõ 795, đường Đông Khanh, khóm 010, phường Long Hưng, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

14. NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN, sinh ngày 30/9/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 367, đường Thượng Đại 1, khóm 005, phường Thượng Đại, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

15. LÊ THỊ YÊN, sinh ngày 07/10/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 30 đường Dân Sinh, khóm 014, phường Thụ Lâm, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

16. HOÀNG THỊ HƯỜNG, sinh ngày 20/5/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 280 - 4, đường Đại Đồn, khóm 009, phường Tây Đồn, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

17. PHẠM THỊ HUỆ VÀNG, sinh ngày 24/5/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 7 ngách 47 ngõ 167 đường Học Phủ, khóm 034, phường Chính Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

18. TRẦN THỊ YÊN PHI, sinh ngày 09/9/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 96 đường Trung Sơn, khóm 014, phường Hoa Mỹ, khu Điểu Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

19. NGUYỄN MỸ KIỀU, sinh ngày 01/01/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 10-1 ngõ 341 đoạn 1 đường Bắc An, khóm 021, phường Thành Đức, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

20. ĐỖ THỊ VÀNG, sinh ngày 06/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 18 ngách 21 ngõ 150 đường Quang Vũ, khóm 010, phường Bảo Đức, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

21. TRƯƠNG THỊ MAI HIỀN, sinh ngày 20/3/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 16 đường Minh Đức 1, khóm 028, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

22. LÂM THỊ NHƯ Ý, sinh ngày 16/11/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 224 đường Liên Thông, khóm 001, thôn Trung Lâm, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

23. HỒ TUYẾT VÂN, sinh ngày 03/10/1990 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 103, đường Phụng Vân 2, khóm 020, phường Phụng Vân, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

24. LƯU THỊ DUYÊN HẢI, sinh ngày 06/7/1970 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 16 phố Hưng An, khóm 003, phường Hưng An, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

25. LÊ THỊ ĐẸP, sinh ngày 01/01/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 267-3 đường Hòa Bình, khóm 001, phường Đại Thiên, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

26. ĐOÀN THỊ HIẾU NHI, sinh ngày 25/11/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 143 đường Hạ Lê, khóm 014, thôn Hạ Lê, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

27. NGUYỄN THỊ THÙY TUYÊN, sinh ngày 11/12/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 29 đường Lâm Viên, khóm 008, thôn Phố Bắc, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

28. PHAN THỊ QUY, sinh ngày 18/02/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 5 số 6 ngách 2 ngõ 196 đường Dân An Tây, khóm 006, phường Quang Minh, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

29. TSẰN SÁN MÙI, sinh ngày 20/12/1977 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 77, đường Văn Hóa, khóm 013, phường Nam Bình, khu Đông Thế, Tp. Đài Trung

Giới tính: Nữ

30. TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ, sinh ngày 24/11/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 37, ngách 43, ngõ 248, đường Đông Bình, khóm 016, phường Lê Thịnh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

31. NGUYỄN THỊ TRINH, sinh ngày 21/6/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 6 ngõ 49 đường Phúc Đức 3, khóm 013, phường Phúc Long, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

32. LÊ THỊ THÚY EM, sinh ngày 22/02/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2-1 số 524 đường Đài Trung, khóm 002, phường Nam Môn, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

33. LÊ THỊ HÀ, sinh ngày 06/6/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 5-4, số 10 ngõ 105, đoạn 1 đường Trung Sơn Bắc, khóm 012, phường Chính Đắc, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

34. ĐOÀN KIM XUYẾN, sinh ngày 02/12/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 209, ngõ Thảo Trung, khóm 020, phường Thảo Trung, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

35. NGUYỄN ANH MINH, sinh ngày 25/7/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 30/2, đường Tín Nghĩa, khóm 027, phường Đại Viên, khu Đại Viên, Tp. Đào Viên

Giới tính: Nữ

36. HỒ THỊ KIM LOAN, sinh ngày 03/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 68-1 đường Tự Trị, khóm 024, phường Tự Lập, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

37. LÊ THỊ TUYẾT, sinh ngày 04/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 172, đường Trí Dũng, khóm 19, phường Xã Nam, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

38. LÂM THỊ MỐT, sinh ngày 11/10/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 222, đường Ngụ Phố, khóm 018, thôn Ngụ Phố, xã Tuyến Tây, Chương Hóa

Giới tính: Nữ

39. NGUYỄN THỊ THÚY OANH, sinh ngày 16/11/1993 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 32, đường Vĩnh Lạc, khóm 007, thôn Vĩnh Long, làng Lam Bồ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

40. VÕ THỊ TUYẾT NGA, sinh ngày 06/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 174 đường Tam Giới Phổ, khóm 006, thôn Tam Giới, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

41. NGUYỄN HUỲNH NHƯ, sinh ngày 11/5/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 538 đoạn 4, đường An Hòa, khóm 025, phường Châu Nam, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

42. NGUYỄN THỊ THU HỒNG, sinh ngày 19/9/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 9-2 số 130 đường Trung Sơn, khóm 012, phường Doanh Phúc, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

43. NGUYỄN THỊ THANH HOA, sinh ngày 19/8/1985 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 135-1 ngõ 2 đoạn 3, đường Lộc Hòa, khóm 021, phường Liêu Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

44. NGUYỄN THỊ NGUYỆT, sinh ngày 01/02/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 99 đường Vĩnh Phong, khóm 012, phường Thái Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

45. NGUYỄN HẠ TRIẾT, sinh ngày 19/3/2016 tại Đài Loan

Hiện trú tại: Số 30 đường Công Lục, khu Công Nhị, khóm 021, phường Đông Lâm, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

46. DƯƠNG THỊ KIỀU PHI YẾN, sinh ngày 01/11/1990 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 29 ngách 14 ngõ 194 đường Vũ Khánh 1, khóm 007, phường Thụy Xương, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

47. NGUYỄN THỊ LIỀM, sinh ngày 06/01/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 167-3 đường Vạn An, khóm 010, phường Long An, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

48. LÊ KIM THI, sinh ngày 30/6/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 229-9 đường Trường Vinh, khóm 013, phường Trường Vinh, khu Tướng Quân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

49. TRẦN NGỌC DU, sinh ngày 19/6/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 27 ngõ 32, đường Hảo Lai 6, khóm 017, phường Lập Nhân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

50. PHAN THỊ THẢO LY, sinh ngày 11/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 6 số 121 đường Văn Hoa, khóm 046, phường Trung Trang, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

51. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY, sinh ngày 27/7/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5 số 84, ngõ 36 đường Thâm Khê, khóm 032, phường Hiếu Trung, khu Tín Nghĩa, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

52. NGUYỄN LINH PHƯƠNG, sinh ngày 20/11/1971 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 569 đường Dân Sinh, khóm 003, phường Đồng Lâm, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

53. PHẠM BÍCH PHƯỢNG, sinh ngày 06/3/1989 tại Hậu Giang Hiện trú tại: Số 113 ngõ Tăng Thố, khóm 009, thôn Tăng Thố, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

54. LỘC HỒ CÚ, sinh ngày 14/4/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 337 đoạn 1, đường Trường Thanh, khóm 002, phường Bạch Địa, TP. Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

55. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 28/11/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 582 đoạn 3, đường Lộc Hòa, khóm 016, phường Câu Càn, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

56. BÙI THỊ QUỲNH MAI, sinh ngày 18/8/2000 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 266 đường Đông Anh 15, khóm 003, phường Thập Giáp, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

57. TRÌNH NGỌC LAN, sinh ngày 01/9/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 55 đường Trường An, khóm 004, phường Trung Hiếu, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

58. LÊ THỊ HỐ, sinh ngày 23/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 41 đường Cao Thành 6, khóm 019, phường Cao Thành, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

59. LÊ THỊ NGỌC THÊM, sinh ngày 10/4/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6-6, số 322, đường Trung Hoa, khóm 007, phường Gia Minh, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

60. LÊ THỊ ÚT, sinh ngày 08/02/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 21 ngách 23 ngõ 281 đoạn 3, đường Trung Ương, khóm 013, phường Vĩnh Ninh, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

61. NHAN SÌN QUẤN, sinh ngày 09/11/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3-17 ngõ 12 đoạn 5 đường Trang Ngũ, khóm 002, thôn Cát Tường, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

62. NGUYỄN THỊ LIẾN CA, sinh ngày 20/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 720-28 đường Cao Mỹ, khóm 011, phường Cao Tây, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

63. NGUYỄN VĂN TUYÊN, sinh ngày 23/5/1998 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 5 số 436 đoạn 2, đường Trung Thanh, khóm 017, phường Trần Bình, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

64. PHAN THỊ SẢNH, sinh ngày 29/4/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 288 đường Trung Chính, khóm 001, phường Trúc Vi, khu Ngọc Tỉnh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

65. TRẦN VĂN TÂM, sinh ngày 02/9/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 159 đường Tín Nghĩa, khóm 017, phường Hải Phố, khu Nội Hồ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

66. NGUYỄN THỊ MỸ LAN, sinh ngày 28/12/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 77 đường Tam Giới Phố, khóm 002, thôn Quốc Tính, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

67. TRẦN THỊ HOA, sinh ngày 20/02/1968 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 5 số 436 đoạn 2, đường Trung Thanh, khóm 017, phường Trần Bình, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

68. VŨ THỊ NHẤT, sinh ngày 20/10/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1 ngách 53 ngõ 136 đường Tứ Đức, khóm 019, phường Bắc Liễu, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

69. LÊ THỊ QUÍ, sinh ngày 22/3/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4-6 đường Luân Đỉnh, khóm 012, phường Cảng Hậu, khu A Liên, TP.Cao Hùng

Giới tính: Nữ

70. PHẠM THỊ VUI, sinh ngày 27/7/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3-21 đoạn 2, đường Xương Bình, khóm 012, phường Tùng Trúc, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

71. TRẦN THỊ MỸ LINH, sinh ngày 26/11/1988 tại Vĩnh Long Hiện trú tại: Số 138 đoạn 3 đường Sơn Cước khóm 007, phường Trấn Hưng, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

72. PHẠM NGỌC KHÁNH, sinh ngày 12/10/2000 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 105 đường Thượng Hồ 1, khóm 006, phường Thượng Hồ, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

73. PHÍ MAI KHANH, sinh ngày 20/3/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 14 đoạn 1 đường Thắng Lợi, khóm 006, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

74. KIM THỊ THU TRANG, sinh ngày 10/6/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 4 ngách 8 ngõ 353 đường Trung Chính, khóm 001, phường Tây An, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

75. MAI THỊ TÝ NỊ, sinh ngày 01/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 26 ngõ 82, đường Ngũ Phúc, khóm 026, phường Ngũ Vương, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

76. PHAN THÁI NGỌC, sinh ngày 26/7/1998 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 76 đoạn 1, đường Hưng Nhân, khóm 001, phường Tự Cường, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

77. VÕ THỊ KIM HỒNG, sinh ngày 03/10/1991 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 6-5 ngõ 100 đường Lập Chí, khóm 023, phường Hưng Nhân, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

78. NGUYỄN THANH THÚY, sinh ngày 25/9/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3-10 số 39, đường Công Lý, khóm 006, phường Tân Vinh, khu Nam, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

79. TRẦN THỊ TUYẾT VÂN, sinh ngày 01/7/1974 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6-8 số 2 ngõ 39 đường Đại Thành, khóm 016, phường Đại Thành, khu Trung, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

80. TRỊNH THỊ LIÊN, sinh ngày 20/8/1980 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 28 ngõ 35 đoạn 3 đường Đại Phúc, khóm 021, thôn Mỹ Thành, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

81. NGUYỄN THỊ CẨM GIANG, sinh ngày 09/12/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 150-2 đường Tam Dân, khóm 002, Trung Lý, khu Đại Xã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

82. PHẠM THÙY NHUNG, sinh ngày 09/02/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 68 đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 005, phường Thần Nông, TP. Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

83. NGUYỄN KIM TUYỀN, sinh ngày 10/3/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 42 ngõ 92 đường Kiến Hưng, khóm 009, phường Phúc Hưng, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

84. SÚ CÚ LÀN, sinh ngày 01/7/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 299 đường Trường Thọ, khóm 010, phường Tam Tinh, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nam

85. ĐINH THỊ BÉ TƯ, sinh ngày 20/4/1987 tại bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 108 đường Trung Chính, khóm 002, phường Kiến Quốc, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

86. PHAN THỊ TRINH, sinh ngày 04/01/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 231 đường Phục Quốc 1 khóm 028, phường Phục Quốc, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

87. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 06/02/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 355 đường Đại Hưng, khóm 022, phường Đại Phong, khu Bắc, TP.Đài Nam

Giới tính: Nữ

88. VÕ THỊ TRÚC LY, sinh ngày 11/9/1989 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 82 đường Chính Nghĩa 2, khóm 031, phường Hồ Nội, khu Hồ Nội, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

89. CHIÊM THỊ TÚ NGÂN, sinh ngày 01/01/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 25 ngõ 387 đường Tuyền Hưng, khóm 002, thôn Tân Trang, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

90. NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM, sinh ngày 24/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29 đường Lâm Hải, khóm 028, thôn Địa Lợi, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

91. NGUYỄN DUY THANH, sinh ngày 23/3/1999 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 94-4 đoạn 3 đường Tân Nhân, khóm 007, phường Tây Vinh, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

92. NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG, sinh ngày 10/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 183-4, đường Quang Phục, khóm 011, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

93. NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN, sinh ngày 15/10/1992 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 121 ngách 5 ngõ 778 đường Dục Nhân, khóm 006, phường Đầu Cảng, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

94. BÙI THÚY HÀ, sinh ngày 17/7/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 5 đường Nghĩa Dân, khóm 006, thôn Tân Long, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

95. PHẠM THỊ OANH, sinh ngày 01/6/1987 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 31 ngõ 83 đường Tam Công, khóm 010, phường Đỉnh Liêu, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

96. NGUYỄN THỊ LIÊN HOÀNG, sinh ngày 03/4/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 185-7 đường Thanh Sơn, khóm 002, phường Thanh Sơn, khu Đông Sơn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

97. NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG, sinh ngày 15/11/1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 26 đường Tô Lạc, khóm 002, phường Cao Nghĩa, khu Phục Hưng, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

98. VÕ THỊ CẨM HƯỜNG, sinh ngày 20/12/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 72 đường Đông Lý, khóm 022, phường Đại Nguyên, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

99. NGÔ BÍCH NGỌC, sinh ngày 12/01/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 34 ngõ 676 đường Gia Bắc, khóm 009, thôn Gia Lão, xã Phấn Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

100. HOÀNG THỊ HUYỀN, sinh ngày 10/10/1986 tại Bắc Cạn

Hiện trú tại: Số 23 ngõ 46 đường Hỗ Trợ 1, khóm 014, phường Đài Phụng, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

101. TRẦN THỊ PHƯƠNG QUỲNH, sinh ngày 10/6/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 117, đường Phụng Nam, khóm 005, phường Nhị Giáp, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

102. NGUYỄN NGỌC ÁNH, sinh ngày 22/02/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13 đường Kiện Ánh, khóm 003, phường Đông Hưng, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

103. HUỲNH THỊ THÙY OANH, sinh ngày 24/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 107 đường Anh Nghĩa, khóm 005, phường Anh Minh, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

104. MAI PHƯƠNG LINH, sinh ngày 10/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 233 đường Loan Trung, khóm 024, phường Loan Trung, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

105. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP, sinh ngày 21/4/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 71-1, đường Tân Trang, khóm 003, phường Tân Trang, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

106. HUỲNH THỊ DIỄM HƯƠNG, sinh ngày 19/12/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 69 đường Quang Vinh, khóm 012, phường Chính Nghĩa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

107. LĂNG THỊ THU, sinh ngày 25/3/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 82 đường Hưng Phục, khóm 020, phường Liễu Xuyên, khu Trung, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

108. HUỲNH THỊ KIM NHIÊN, sinh ngày 25/11/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 28 ngõ 621 đường Bắc An, khóm 017, phường Đại Trực, quận Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

109. LÊ THỤC CHI, sinh ngày 16/8/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 11, số 17 ngõ 77, đường Tân Hợi đoạn 4, khóm 018, phường Hưng Xương, quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

110. TRƯƠNG HỒNG TÍM EM, sinh ngày 30/12/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27 ngõ 239, đường Minh Tinh, khóm 022, phường Nhị Trọng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

111. THI NGUYỆT HUỆ, sinh ngày 27/3/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 8 số 3 ngách 29, ngõ 76, đường Nha Phong, khóm 002, phường Đông Bảo, quận Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

112. PHAN MỸ ẢNH, sinh ngày 13/02/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 250 đường Dương Tân đoạn 2, khóm 011, phường Thủy Mỹ, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

113. LƯU THỊ LY, sinh ngày 13/5/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 10 ngõ 8, ngách 298, đường Minh Phong, khóm 020, phường Bắc Sơn, quận Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

114. NGUYỄN THỊ NGUYÊN, sinh ngày 19/7/1982 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 57 đường Công Viên đoạn 1, khóm 035, phường Hoành Phong, quận Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

115. NGUYỄN THỊ LUẬN, sinh ngày 03/4/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 8 đường Phượng Sơn, khóm 026, phường Song Phượng quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

116. HOÀNG CHÚC YẾN, sinh ngày 20/5/1979 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: số 250 Hạc Sơn, khóm 007, thôn Hạc Sơn, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

117. TRẦN THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 09/4/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 10 đường An Đông, khóm 008, phường Dân An, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

118. LÊ THỊ SEN, sinh ngày 04/6/1977 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 64, đường Lâm Nội đoạn 1, thôn Lâm Trung, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

119. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 26/01/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 23 ngách 10, ngõ 257, đường Lập Nông đoạn 1, khóm 010, phường Lập Nông, quận Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

120. PHẠM THỊ LIỄU, sinh ngày 20/8/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 67-1 ngõ 2 đường Trung Sơn đoạn 2, khóm 019, phường Gia Hòa, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

121. NGUYỄN THỊ THÚY, sinh ngày 24/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 18 ngõ 105, đường Vũ Long, khóm 009, phường Nội Liêu, quận An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

122. BÙI THỊ HÀ, sinh ngày 10/11/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 58 đường Thái Bình, khóm 005, phường Đại Đồng, quận Thục Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

123. BÙI THỊ NGA, sinh ngày 25/10/1977 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 27 đường Trung Hòa, khóm 006, phường Lạc Sơn, quận Thục Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

124. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 06/8/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 360, đường Khê Lâm, khóm 003, thôn Trung Hòa, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

125. NGUYỄN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 19/6/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 78, ngõ Triệu An, đường Trúc Phúc, khóm 003, phường Trung Trúc, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

126. LÊ THỊ HUYỀN, sinh ngày 17/4/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 93-1 ngõ 11, đường Phượng Lâm 1, khóm 018, phường Nghĩa Nhân, quận Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

127. HOÀNG THỊ HUYÊN, sinh ngày 06/3/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 36 ngõ 180, đường Ngũ Hoa, khóm 013, phường Bích Hoa, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

128. BÙI THỊ HUYỀN, sinh ngày 13/12/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngách 3 ngõ 533, đường Trung Phong, khóm 013, phường Ô Lâm, quận Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

129. NGUYỄN KHÁNH LY, sinh ngày 17/10/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 211, đường Hoàng Nam, khóm 006, phường Hoàng Phong, quận Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

130. VŨ THỊ LINH, sinh ngày 09/10/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 429, đường Phi Cơ, khóm 003, phường Sơn Đông, quận Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

131. TRỊNH THỊ BÉ TƯ, sinh ngày 10/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18 ngách 162, ngõ 420, đường Trung Hoa đoạn 5, khóm 010, phường Triều Sơn, quận Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

132. NGUYỄN THỊ TUYẾT, sinh ngày 30/9/1974 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 3, số 277, đường Trúc Lâm, khóm 011, phường Thanh Hồ, quận Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

133. NGUYỄN THỊ NHẸN, sinh ngày 01/8/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5, số 26 ngõ 129, đường Trung Sơn đoạn 1, khóm 017, phường Bì Đầu, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

134. TRẦN THỊ MAI TRÂM, sinh ngày 25/10/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 7 ngách 2, ngõ 103, đường Tú Phong, khóm 006, phường Tú Phong, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

135. NGUYỄN THỊ LƯƠNG, sinh ngày 08/11/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 131, đường Học Phủ, khóm 031, thôn Trường Sa, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

136. LÊ THỊ TUẤN, sinh ngày 20/5/1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 369, đường Tây Thịnh, khóm 015, phường Quang Vinh, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

137. HÀ THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 08/02/1980 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Số 10-2 đường Trung Hiếu, khóm 004, phường Hoa Nam, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

138. NGUYỄN HỒNG CẨM, sinh ngày 06/6/1993 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 398, đường Kinh Quốc đoạn 2, khóm 017, phường Dân Phú, khu Bắc, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

139. LÊ THỊ KIM PHƯỢNG, sinh ngày 23/9/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 17 ngách 37, ngõ 197, đường Vĩnh Phúc, khóm 021, phường Vĩnh Phong, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

140. NGUYỄN THỊ KIM THOA, sinh ngày 22/10/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7-4 ngõ 120, đường Đại Đồng Tây, khóm 022, phường Ngọc Sơn, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

141. ĐẶNG THỊ GIANG, sinh ngày 19/02/1982 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 81, đường Tam Mỹ, khóm 006, phường Quốc Tinh, quận Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

142. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 13/7/1982 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 185, đường Dân Sinh đoạn 3, khóm 003, phường Minh Thúy, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

143. CHỐNG MỸ LAI, sinh ngày 01/3/1965 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Lầu 3, số 26 ngõ 150, đường Trung Ương Tây, đoạn 2, khóm 014, phường Tân Minh, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

144. NGUYỄN THU HẰNG, sinh ngày 11/12/1980 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 11-6 Tây Thế, khóm 002, phường Tây Thế, thị trấn Phạm Lễ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

145. LÃ NGỌC LIÊN, sinh ngày 08/9/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 70, đường Tân Hợi đoạn 7, khóm 021, phường Trương Văn, quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

146. LÊ THỊ THÚY, sinh ngày 09/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 3, số 202 đường Trung Bình, khóm 010, phường Lập Diên, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

147. LÂM THỊ BÍCH HẠNH, sinh ngày 19/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Phòng số 5, lầu 4, số 55 đường Dân Chủ, khóm 022, phường Tam Dân, khu Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

148. NGUYỄN THỊ DUYÊN, sinh ngày 02/02/1973 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 215, đường Ấu Khuyển, khóm 010, phường Cao Thượng, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

149. HỒ THỊ HỒNG NHƯ, sinh ngày 21/10/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 31, ngõ 312, đường Thành Công đoạn 2, khóm 017, phường Hồ Hưng, quận Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

150. NGUYỄN HOÀI LINH, sinh ngày 19/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2 ngách 47, ngõ 51, đường Cổ Sơn 3, khóm 014, phường Long Tỉnh, quận Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

151. LÊ THỊ ĐÀO, sinh ngày 23/10/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 142, đường Dục Hưng, khóm 026, phường Dục Hưng, quận Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

152. PHAN THỊ DƯƠNG, sinh ngày 16/10/1979 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 67, đường Phúc Thọ, khóm 015, phường Vĩnh An, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

153. ĐẶNG THÙY TRANG, sinh ngày 22/3/1983 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 5 số 39 đường Ái Quốc 1, khóm 020, phường Thượng Trúc, quận Lô Châu, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

154. VÕ THỊ THUÊ, sinh ngày 25/12/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 59, đường Nam Khản, khóm 006, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

155. HUỲNH ĐỨC HẢI, sinh ngày 10/9/2000 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 234, đường Cơ Hà, khóm 020, phường Phúc Đức, quận Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

156. PHẠM THỊ HƯỜNG, sinh ngày 09/3/2001 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 315, đường Tín Nghĩa, khóm 023, phường Hồ Nam, quận Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

157. ĐINH VĂN QUÂN, sinh ngày 27/9/2000 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 3, số 277, đường Trúc Lâm, khóm 011, phường Thanh Hồ, quận Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

158. ĐINH THỊ YẾN, sinh ngày 11/7/1997 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 3, số 277, đường Trúc Lâm, khóm 011, phường Thanh Hồ, quận Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

159. NGUYỄN THỊ DIỆU LIÊN, sinh ngày 06/8/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 10-1 số 45 đường Cát Lâm, khóm 013, phường Cát Tường, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

160. ĐỖ THỊ KIM CƯƠNG, sinh ngày 08/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3-6 số 9 ngõ 715 đường Hạnh Phúc, khóm 023, phường Trung Cảng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

161. NGUYỄN THỊ HUYỀN, sinh ngày 06/11/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 52-25 đường Trung Dũng, khóm 003, phường Xuân Xã, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

162. LÊ THANH THOẢNG, sinh ngày 06/5/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3-2 số 20 ngõ 165 đường Lục Phúc, khóm 014, phường Doanh Bàn, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

163. TRẦN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 20/11/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 5 số 9 ngõ 280 đường Nam Thượng, khóm 003, phường Nam Mỹ, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

164. LÂM KIM HÊN, sinh ngày 25/6/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 19 đường Hưng Hóa Bộ, khóm 018, thôn Phú Thu, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

165. NGUYỄN THỊ TUYẾT NHƯ, sinh ngày 08/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8 ngách 01 ngõ 543 đường Trung Chính, khóm 018, thôn Lâm Trung, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

166. NGUYỄN THỊ LAN ANH, sinh ngày 24/12/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 24-2, ngõ 3 đường Quảng Đông 2, khóm 012, phường Lâm Tây, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

167. BÙI THỊ DIỆU, sinh ngày 14/8/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1-3 đường Phúc Kiến, khóm 005, phường Nam Thụ, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

168. PHAN THỊ TUYẾT, sinh ngày 03/10/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 2 số 11 ngõ 1 đường Văn Trừng, khóm 033, phường Văn Sơn, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

169. NGUYỄN THỊ SÁU, sinh ngày 01/9/1971 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 22 đường Luân Nam 1, khóm 013, phường Luân Phong, TP. Đấu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

170. NGÔ THỊ NGỌC TRÂM, sinh ngày 28/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 314 đoạn 3 đường Dương Tân, khóm 002, phường Thụy Nguyên, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

171. PHẠM THỊ CHINH, sinh ngày 14/9/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 36 chợ Tổng Hợp, khóm 022, phường Dân Sinh, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

172. NGUYỄN THỊ KIM LÝ, sinh ngày 28/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16-2, ngõ 33, đường Bắc San, khóm 011, phường Trung San, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

173. QUANG THỊ MINH LÝ, sinh ngày 03/8/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 7-11, số 1 ngách 40 ngõ 117, đường Nam Chỉ, khóm 024, phường Nam Chỉ, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

174. NGUYỄN THỊ KHÁNH, sinh ngày 18/6/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 215 đường Tứ Duy, khóm 040, phường Chính Cường, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

175. VÕ THỊ HỒNG TIẾN, sinh ngày 20/11/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 117 đường Nguyệt Đào, khóm 009, phường Chi Ba, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

176. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 25/3/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 6 ngách 16 ngõ 34, đường Vĩnh An, khóm 003, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

177. MAI THỊ NGỌC, sinh ngày 14/10/1987 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3 số 206-1 đường Phúc Lộc 1, khóm 014, phường Trung Sơn, khu Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

178. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 09/12/1988 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 36 ngõ 595 đường Đông Thái, khóm 011, phường Bạch Lộ, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

179. TRẦN THỊ MỘNG GIÀU, sinh ngày 05/6/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 13-2, ngõ 64 đường Nhân Hóa, khóm 012, phường Tùng Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

180. LÊ THỊ NHIÊN, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7 ngõ Trung Hoành, khóm 010, thôn Đại Trang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

181. NGUYỄN THỊ DIỆU, sinh ngày 21/7/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6-5 đường Thắng Lợi, khóm 002, thôn Diêm Nam, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

182. ĐẶNG THỊ MỸ LINH, sinh ngày 12/10/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 152 ngõ Nam Tiến, khóm 006, phường Đào Nguyên, khu Đào Nguyên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

183. TRƯƠNG HẰNG NI, sinh ngày 09/02/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 51 ngõ 130 đường Tân Hưng 3, khóm 012, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

184. NGUYỄN THỊ XUÂN ANH, sinh ngày 09/11/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 83 đường Nhân Ái, khóm 012, thôn Trung Châu, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

186. TỐNG THỊ MỸ TIỀN, sinh ngày 25/12/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 192-5 đường Kinh Vũ, khóm 016, phường Vũ Tùng, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

187. NGUYỄN THỊ THU HỒNG, sinh ngày 01/3/1965 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 31 ngõ Vĩnh Sinh, đường Triển Bảo, khóm 006, phường Điển Bảo, khu Tử Quan, TP.Cao Hùng

Giới tính: Nữ

188. NGUYỄN THỊ CẨM LOAN, sinh ngày 09/01/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 22-1 ngõ 327 đường Thụy Long, khóm 011, phường Thụy Long, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

189. TRỊNH THỊ NGỌC HUỲNH, sinh ngày 09/10/1992 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 286 đường Đông Khanh, khóm 005, phường Phúc Long, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

190. NGUYỄN THỊ HỒNG, sinh ngày 10/3/1985 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 28 ngách 7 ngõ 20 đường Phục Hưng, khóm 011, phường Hưng Trung, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

191. NGUYỄN THỊ HUỆ, sinh ngày 10/3/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 506, đường Quảng Hưng, khóm 019, phường Quảng Đức, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

192. TRƯƠNG THỊ NHÀI, sinh ngày 29/3/1988 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 42 ngách 21 ngõ 18 đường Văn Hóa 2, khóm 014, phường Công Tây, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

193. VÕ ĐOÀN NGỌC HIẾU, sinh ngày 11/10/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 19 ngách 70 ngõ 36 đường Giáp Đông, khóm 030, phường Đại Đông, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

194. LÊ THỊ KIM TIẾN, sinh ngày 24/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 102 thôn Phúc Nghĩa Tân, khóm 021, thôn Liêu Đỉnh, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

195. TRẦN THỊ THÊ, sinh ngày 07/6/1969 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 440 đường Bác Ái, khóm 049, phường Trúc Nhân, TP. Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

196. DANH THỊ CẨM HẰNG, sinh ngày 11/6/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26 ngõ 71 đoạn 5, đường Đại Phong, Khóm 019, phường Tam Giác, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

197. VÕ HUỲNH HẬU, sinh ngày 25/11/1994 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6 ngách 3 ngõ 471 đường Vi Công, khóm 014, phường Gia Thịnh, TP. Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nam

198. NGUYỄN THỊ HUỆ, sinh ngày 09/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 7 số 122, đoạn 2 đường Trung Hoa, khóm 011, phường Tự Tín, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

199. TRẦN THỊ KIM CHƯỞNG, sinh ngày 11/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 189 đường Điền Mỹ, khóm 009, thôn Điền Mỹ, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

200. LÊ THỊ KHÁNH, sinh ngày 11/10/1969 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 798 đoạn 2 đường Kiến Hưng, khóm 011 thôn Trùng Hưng, xã Tân Hưng, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

201. PHẠM THỊ THU HỒNG, sinh ngày 21/02/1982 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 240 đường Trung Thành, khóm 023, phường Đài Thượng, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

202. NGUYỄN THỊ HỒNG LÝ, sinh ngày 26/11/1980 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 11-67 đường Giang Thố, khóm 009, thôn Lôi Thố, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

203. ĐINH THỊ LĨNH, sinh ngày 23/9/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 230 đường Vĩnh Hòa, khóm 016, phường Thượng Hưng, TP. Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

204. LÊ THỊ CHẤM, sinh ngày 01/10/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 19 đường Phúc Hưng 2, khóm 008, thôn Phúc Hưng, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

205. VŨ BẢO THANH, sinh ngày 30/6/1999 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 36 ngõ 576 đường Trung Chính, khóm 015, phường Doanh Bàn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

206. TRẦN TUẤN CƯỜNG, sinh ngày 24/9/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 51 ngõ 520 đường Tân Đô, khóm 005, phường Minh Lượng, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nam

207. NGUYỄN BẢO UYÊN, sinh ngày 13/5/1978 tại Bình Thuận Hiện trú tại: Lầu 3 số 6 ngõ 3 đường Thanh Sơn, khóm 025, phường Thanh Hòa, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

208. HUỲNH THỊ TRÚC SƯƠNG, sinh ngày 25/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 101 đường Trung Trinh, khóm 037, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

209. NGHỊ BỬU HIỀN, sinh ngày 03/02/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 192 đường Quốc Thánh, khóm 005, phường Quốc Thánh, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

210. PHAN THỊ BÍCH THỦY, sinh ngày 15/11/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3 đường Hạ Phố Vĩ, khóm 001, phường Thụy Sơn, khu Nội Môn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

211. TRẦN THỊ KIỀU TRANG, sinh ngày 15/3/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 455 đường Tân Thịnh, khóm 004, phường Tân Thịnh, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

212. NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG, sinh ngày 23/12/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 12 ngõ 264 đường Tiến Hóa Bắc, khóm 005, phường Đỉnh Thố, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

213. ĐÀO THỊ NGUYỆT, sinh ngày 15/3/1990 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 11-5 ngõ 159 đoạn 1 đường Quốc Quang, khóm 015, phường Đại Nguyên, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

214. NGUYỄN THỊ NGUYỆT, sinh ngày 19/5/1979 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 3 số 55 đường Đinh Châu, khóm 027, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

215. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 07/3/1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 496 Phố Đỉnh, khóm 018, thôn Phố Hòa, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

216. VÕ THỊ THU VÂN, sinh ngày 16/02/1979 tại Kiên Giang Hiện trú tại: Lầu 3, số 27 ngách 15, ngõ 4, đường Phúc Hưng, khóm 012, phường Hưng Vượng, quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

217. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 30/01/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 15 Sư Tử, khóm 007 thôn Gia Bình, xã Thái Vũ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

218. TRẦN NGỌC LINH, sinh ngày 07/4/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9-1, ngõ 235, đường Quốc An 1, khóm 031, phường Vĩnh An, quận Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

219. NGUYỄN THỊ TẦN, sinh ngày 05/8/1970 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 2, số 10, ngõ 26, đường Trường Ý Nam 2, khóm 006, phường Vĩnh Thành, quận Thái Bình, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

220. HUỲNH KIM MƠI, sinh ngày 09/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 525, đường Thành Ân, khóm 007, phường Phục Hưng, quận Đại Khê, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

221. BÙI THỊ HỒI, sinh ngày 05/11/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 747, đường Tam Phong đoạn 3, khóm 005, phường Đôn Nam, quận Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

222. KIU GIA HOA, sinh ngày 26/5/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 270 đường Ái Quốc, khóm 018, phường Nam Thôn, quận Phong Nguyên, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

223. NGHIÊM THỊ THÙY LINH, sinh ngày 30/4/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 100, đường Khả Nam 2, khóm 008, phường Gia Đông, quận Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

224. PHẠM VIỆT TRINH, sinh ngày 11/3/1993 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 24-1 đường Phan Bà, khóm 009 thôn Phan Bà, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

225. NGUYỄN NGỌC THẺ, sinh ngày 28/8/1984 tại Đồng Tháp Hiện trú tại: Số 30 Cựu Đàm, khóm 010 phường Hưng Long, quận Lục Quy, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

226. TRẦN THỊ LAN, sinh ngày 16/02/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 260, đường Khê Châu 1, khóm 004, phường Khê Châu, quận Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

227. LÊ THỊ THÙY, sinh ngày 31/10/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 186-1 đường Trung Sơn, khóm 008, phường Tân Sinh, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

228. NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG, sinh ngày 09/7/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 71-1 Điền Liêu, khóm 007, phường Điền Liêu, thị xã Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

229. TÔ THỊ LÌN, sinh ngày 30/01/1990 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngách 2, ngõ 258, đường Phục Hưng, khóm 016, phường Lầu Thổ, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

230. PHẠM BÍCH HỒNG, sinh ngày 24/02/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 7, số 372, đường Trung Sơn đoạn 1, khóm 011, phường Bồi Đầu, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

231. NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY, sinh ngày 28/9/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Phòng Số 1, lầu 7, số 136, đường Thượng Đức, khóm 010, phường Lai Thôn, khu Bắc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

232. TRƯƠNG THỊ KIM YẾN, sinh ngày 05/4/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 252, đường Hoa Tú, khóm 004, thôn Luân Nha, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

233. NGHI THỊ THU CÚC, sinh ngày 19/11/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4, ngõ 21, đường Ngũ Hoa, khóm 014, phường Ngũ Thuận, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

234. NGUYỄN THỊ KIM DUNG, sinh ngày 26/10/1974 tại Hải Dương Hiện trú tại: Lầu 6, số 42, ngách 52, ngõ 117, đường Thiên Mụ Tây, khóm 008, phường Vĩnh Hoan, quận Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

235. TRẦN THỊ Ý, sinh ngày 20/7/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 16, ngõ 167, đường Tam Hòa đoạn 3, khóm 014, phường Duy Đức, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

236. NGUYỄN THỊ DỄ, sinh ngày 16/8/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 234, đường Trung Chính, khóm 016, phường Thâm Dân, quận Thục Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

237. NGÔ ANH HUY, sinh ngày 23/02/2000 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 2, số 10, ngõ 26, đường Trường Ý Nam 2, khóm 006, phường Vĩnh Thành, quận Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

238. HỒ THỊ THU, sinh ngày 20/8/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 15 số 170 đoạn 2 đường Tân Đài 5, khóm 026, phường Sùng Đức, khu Tích Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

239. LÌN LỶ CÚN MÙI, sinh ngày 22/6/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 109 đường Thụy Hưng, khóm 010, phường Tây An, phường Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

240. PHẠM THỊ HỒNG, sinh ngày 02/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 193 đoạn 3 đại lộ Huyện Dân, khóm 003, phường Cảng Chủy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

241. NGUYỄN THỊ HOÀNG MI, sinh ngày 30/6/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 498 đường Vĩnh Mỹ, khóm 004, phường Vĩnh Bình, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

242. VÕ THỊ NGỌC YẾN, sinh ngày 16/02/1982 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 52 đường Nam Hải, khóm 017, phường Phục Quốc, TP. Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

243. NGÔ THỊ OANH, sinh ngày 23/4/1984 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lầu 3 số 32-1 ngõ 61, đường Lại Hoa, khóm 018, phường Thượng Hoa, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

244. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN, sinh ngày 18/10/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 219 đường Đại Xương, khóm 018, phường Công Chính, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

245. ĐINH THỊ TỐ TRÂM, sinh ngày 12/4/1980 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 15 ngõ 57 đường Thái Thuận, khóm 003, phường Bành Thố, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

246. TRANG NGỌC THƠM, sinh ngày 09/02/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 220-3 đường Tứ Duy, khóm 015, phường Minh Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

247. PHAN THỊ NGỌC BIẾT, sinh ngày 15/10/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 25 ngõ 397 đường Dân Tộc, khóm 012, phường Sùng Văn, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

248. ĐINH THỊ MAI THU, sinh ngày 18/5/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6-9 đường Thạch Lỗi, khóm 002, phường Thạch Lỗi, khu Tân Ốc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

249. LÊ THỊ HẰNG, sinh ngày 11/7/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9 ngách 118 ngõ 146 đoạn 1, đường Tổng An, khóm 014, phường An Thuận, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

250. NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO, sinh ngày 05/02/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 139 đoạn 1 đường Độc Ngao, khóm 004, thôn Độc Ngao, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

251. LÊ THỊ NGA, sinh ngày 03/02/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 85 đường Hoàn Sơn 6, khóm 012, thôn Hoàn Sơn, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

252. LÊ KIM PHƯỢNG, sinh ngày 16/6/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 63 đường Trúc An, khóm 004, phường Trúc An, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

253. PHAN THỊ THÙY DUNG, sinh ngày 09/11/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 253 đường Trung Chính, khóm 013, phường Tư Văn, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

254. HỒ THỊ KIM XUYẾN, sinh ngày 14/3/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 105 đường Cao Nam 7, khóm 010, phường Cao Nam, khu Nhân Võ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

255. TRỊNH THỊ LIÊN, sinh ngày 07/10/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 13-3 số 9 đường Kiển Kiều, khóm 005, phường Nhân Nghĩa, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

256. TRẦN NGỌC PHẤN, sinh ngày 22/8/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 400 đoạn 3 đường Tập Sơn, khóm 016, phường Diên Tường, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

257. NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ, sinh ngày 22/9/1993 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 43 đường Hậu Cảng 1, khóm 010, phường Hậu Đức, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

258. HUỲNH THỊ MỸ VIÊN, sinh ngày 18/3/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 15, ngõ 121, đường Tự Lập, khóm 021, thôn Trọng Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

259. HUỲNH THỊ THANH DƯ, sinh ngày 06/6/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 306 đường Trung Phong, khóm 019, phường Ô Thụ, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

260. LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG, sinh ngày 06/9/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 7-6 số 14, đường Thiên Thủy, khóm 011, phường Kiến Công, khu Đại Đồng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

261. VƯƠNG THỊ TỊNH, sinh ngày 29/12/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 262 đường Minh Nhân 3, khóm 028, thôn Vĩnh An, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

262. HUỲNH THỊ HIỆP, sinh ngày 12/11/1972 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5 ngách 1 ngõ 70 đường Tự Cường, khóm 021, phường Tự Lập, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

263. VÕ THỊ THÙY LAN, sinh ngày 16/11/1974 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 53 ngõ 635 đường Thụy Long, khóm 009, phường Thụy Phong, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

264. TRẦN THỊ NGỌC TRƯNG, sinh ngày 02/02/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 10 số 62 đường Vinh Hưng, khóm 003, phường Gia Hưng, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

265. PHẠM THỊ THÙY LINH, sinh ngày 05/12/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 871 đường Cửu Như 4, khóm 009, phường Bình Hòa, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

266. DƯƠNG THỊ TRANG, sinh ngày 19/9/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24-3, đường Khê Để Liêu, khóm 014, phường Trung Xu, khu Bắc Môn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

267. PHẠM THỊ XUYẾN, sinh ngày 07/5/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 177-4 đường Luân Tử nam, khóm 001, thôn Vĩnh Phong, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

268. BÙI THỊ THÚY, sinh ngày 19/01/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 43 ngõ 259 đường Đông Tây, khóm 003, thôn Vĩnh Phong, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

269. LÊ THỊ HOÀNG NỮ, sinh ngày 24/12/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1450 đường Xuân Nhật, khóm 019, phường Biện Châu, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

270. CHÂU THỊ NGỌC NHUNG, sinh ngày 28/02/1992 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 3-3 đường Bài Đường, khóm 001, thôn Bài Đường, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

271. NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM, sinh ngày 02/10/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 41 đường Hòa Thuận, khóm 019, phường Loan Tử, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

272. TÔN THỊ HOÀNG OANH, sinh ngày 18/7/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17 đường Lâm Đầu, khóm 012, thôn Lâm Đầu, xã Tây Hồ, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

273. PHẠM KIM XOÀN, sinh ngày 16/10/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1 đường Đông Căn, khóm 003, thôn Lục Căn, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

274. NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG, sinh ngày 01/11/1991 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 9 ngách 2 ngõ 25 đường Tân Đông, khóm 009, thôn Tân Đông, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

275. NGUYỄN THỊ HUYỀN, sinh ngày 30/6/1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 191 đường Đỉnh Nam, khóm 010, phường Dĩnh Xuyên, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

276. VƯƠNG THỊ THU THÚY, sinh ngày 10/01/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 101 đường Lâm Thâm, khóm 015, phường Triều Dương, TP. Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

277. HỒ THỊ NGỌC HƠN, sinh ngày 10/11/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 37-15, đường Lão Trang, khóm 003, thôn Lão Trang, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

278. PHẠM THỊ LỤA, sinh ngày 30/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 52 đường Kinh Khẩu, khóm 013, thôn Kinh Khẩu, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

279. LÊ THỊ TUẤT, sinh ngày 10/10/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tầng hầm số 1, số 7-1 ngõ 111 đường Nam Thiên Mẫu, khóm 015, phường Đại An, quận Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

280. NGUYỄN THỊ GIANG, sinh ngày 15/8/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 33 đường Phúc Thanh, khóm 021, phường Vĩnh An, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

281. NGUYỄN THỊ HẬU, sinh ngày 11/01/1977 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 380 đường Kiến Thành, khóm 003, phường Kiến Hưng, quận Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

282. VƯƠNG KIM CHÂU, sinh ngày 16/7/1973 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 3, số 281-18 đường Tam Qua Tử Khang, khóm 005, phường Tân Phong, quận Thụy Phương, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

283. PHAN HỒNG QUYÊN, sinh ngày 15/01/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 55, đường Long Mễ đoạn 1, khóm 002, phường Long Nguyên, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

284. NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, sinh ngày 14/8/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 216-1 Hạc Sơn, khóm 006, thôn Hạc Sơn, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

285. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN, sinh ngày 14/8/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 219, đường Đàm Kim đoạn 4, khóm 006, phường Hưng Nhân, quận Đàm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

286. PHẠM THỊ DIỆU, sinh ngày 19/7/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 133-1 Thông Loan, khóm 014, phường Thông Loan, thị trấn Thông Vân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

287. VÒNG CẨM TRANG, sinh ngày 16/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 1421 đường Khản Đỉnh, khóm 016, phường Nhân Đức, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

288. KHỔNG THỊ OANH, sinh ngày 22/4/1984 tại Quảng Ninh Hiện trú tại: Số 231 Bắc Thế Tử, khóm 020, thôn Bắc Đẩu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

289. TRẦN THỊ NGỌC QUYỄN, sinh ngày 03/02/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 26, ngách 4, ngõ 50 đường Tây Viên đoạn 2, khóm 003, phường Hòa Bình, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

290. LƯƠNG THỊ HƯƠNG, sinh ngày 08/5/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 10, số 18-1 ngõ 158 đường Linh Vân đoạn 1, khóm 002, phường Tập Hiền, quận Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

291. ĐỖ THỊ TUYA, sinh ngày 17/9/1974 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 1-3 ngõ 235, đường Vĩnh Nghĩa, khóm 011, phường Tam Linh, quận Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

292. DƯỜNG A NHỎ, sinh ngày 01/5/1990 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 101 đường Nhân Lục, khóm 015, phường Tân Sinh, thị xã Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

293. VÕ THỊ THÚY AN, sinh ngày 10/4/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2 ngõ 90 đường Vạn Đại, khóm 013, phường Song Viên, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

294. NGUYỄN THỊ BÉ HẰNG, sinh ngày 22/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 28 đường Chỉ Nam đoạn 3, khóm 017, phường Chỉ Nam, quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

295. LÊ KHÁNH ĐÀO, sinh ngày 01/5/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 6 số 1 ngõ 20 đường Đức An, khóm 034, phường Quý Hòa, quận Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

296. LÊ THỊ THU NGÂN, sinh ngày 21/4/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 5 đường Tân Tây, khóm 003, phường An Lạc, Tây Xuyên, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

297. ĐOÀN THỊ NGỌC OANH, sinh ngày 19/7/1987 tại Ninh Bình Hiện trú tại: Số 17, ngách 99, ngõ 300, đường Chương Nam đoạn 1, khóm 028, phường Phúc Sơn, thị xã Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

298. VÕ THỊ NGỌC TRÂM, sinh ngày 05/3/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 33, đường Khê Liêu đoạn 2, khóm 013, phường Khê Liêu, quận Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

299. HOÀNG THỊ THÀNH, sinh ngày 10/01/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 28, đường Lợi Thành đoạn 2, khóm 002, thôn Lợi Trạch, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

300. DIỆP THỊ KIM TUYỀN, sinh ngày 20/6/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, ngách 21 ngõ 52, đường Thụy Thành 1, khóm 038, phường Thụy Thành, quạn Đại Lý, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

301. PHẠM THỊ HẢI, sinh ngày 04/01/1968 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngách 10 ngõ 393, đường Trung Sơn, khóm 006, phường Dục Anh, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

302. LÀU THANH THỦY, sinh ngày 04/10/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 36 ngách 55 ngõ 320, đường Tây Viên đoạn 2, khóm 008, phường Hòa Đức, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

303. TRẦN BÍCH HẰNG, sinh ngày 29/4/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6-31 Đông Thạch, khóm 012, thôn Đông Thạch, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

304. DƯƠNG NGỌC HÂN, sinh ngày 12/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32-2, đường Phong Tác, khóm 013, thôn Thủy Lợi, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

305. BÙI TUYẾT DUYÊN, sinh ngày 09/9/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 14, ngách 58, ngõ 1720, đường Trung Sơn, khóm 017, phường Quyến Tiền, quận Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

306. VÕ THỊ KIỀU OANH, sinh ngày 10/3/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18-1, ngõ Bảo Lai 2, khóm 005, phường Bảo Lai, quận Lục Quy, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

307. VŨ THỊ THU, sinh ngày 10/10/1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 26 đường Trung Sơn Bắc, đoạn 2, khóm 012, phường Dân An, quận Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

308. TRẦN THỊ TỊCH, sinh ngày 06/4/1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 161-18, đường Đẩu Đàm, khóm 006, phường Đẩu Để, quận Sa Lô, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

309. NGUYỄN THỊ YẾN, sinh ngày 06/02/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 11, đường Tự Cường, khóm 016, phường Trang Kính, quận Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

310. NGUYỄN THỊ QUỲNH, sinh ngày 12/8/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 259, ngõ 196, đường Đông Hưng đoạn 2, khóm 017, phường Đông Hải, thị xã Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

311. TRẦN THỊ THU THƯƠNG, sinh ngày 19/5/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 22, đường Thiệu An, khóm 007, thôn Lai Huệ, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

312. VÕ THỊ Ý, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 59, đường Học Phủ, khóm 009, phường Nam Kiến, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

313. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 02/4/1994 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 9, số 86-1, đường Vĩnh An Nam đoạn 2, khóm 004, phường Diên Bình, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

314. ĐINH TÚ NGHI, sinh ngày 21/01/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 153, đường Truyền Quảng, khóm 008, phường Tự Cường, thị xã Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

315. NGUYỄN THÚY KIỀU, sinh ngày 02/02/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 298, đường Sài Sơ Luân, khóm 022, phường Khê Hải, quận Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

316. ĐOÀN THỊ THÚY AN, sinh ngày 19/02/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 2, ngách 16 ngõ 358, đường Tân Hải, khóm 017, phường Tân hải, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

317. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 24/8/1972 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 21, đường Nghiên Cứu Viện đoạn 4, khóm 027, phường Cửu Như, quận Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

318. TRỊNH HÀ, sinh ngày 22/5/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 5, ngõ 153, đường Dân Tộc, khóm 020, phường Tín nghĩa, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

319. PHƯƠNG THỊ HẠNH, sinh ngày 22/02/1980 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 1-13 Tam Khối Thạch, khóm 001, phường Tam Thạch, quận Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

320. NGUYỄN THỊ LÊ NA, sinh ngày 01/3/1986 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 563, đường Trung Sơn đoạn 2, khóm 009, phường Tân Pha, quận Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

321. NGUYỄN THỊ ÚT, sinh ngày 20/11/1978 tại Bắc Kạn

Hiện trú tại: Số 93, Thành Ngoại, khóm 007, phường Nam Long, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

322. NGUYỄN THỊ THU THÚY, sinh ngày 08/3/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 59, đường Thọ Sơn, khóm 010, phường Trung Hưng, quận Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

323. LÊ THỊ NGỌC TUYỀN, sinh ngày 24/5/1998 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 65, đường Thượng Trang, khóm 021, phường Đông Trang, thị xã Dầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

324. NGUYỄN VĂN TRUNG, sinh ngày 10/8/2000 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 162, đường Bác Ái, khóm 016, phường Chiếu Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nam

325. NGUYỄN THỊ HUỆ MAI, sinh ngày 07/9/1999 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 5, số 22, đường Xương Long 1, khóm 018, thôn Nam Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

326. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 15/3/2000 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 1-13 Tam Khối Thạch, khóm 001, phường Tam Thạch, quận Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

327. TRẦN THỊ DIỄM HẰNG, sinh ngày 27/3/1992 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 28 ngõ 28 đường Hồ Sơn khóm 011, phường Đầu Hồ, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

328. HUỲNH THỊ THU TRANG, sinh ngày 09/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18-41 đường Đại Trạch, khóm 015, phường Đại Trạch, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

329. LÊ THỊ KHÉO GỌN, sinh ngày 27/4/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 8 ngõ 22 đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 002, phường Dầu Xa, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

330. CHÂU VĨNH NGỌC, sinh ngày 24/8/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 129 đường Bác Ái, khóm 021, phường Tam Cộng, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

331. NGUYỄN THỊ KIM HUỆ, sinh ngày 08/5/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 103 đường Vũ Khánh 3, khóm 004, phường Phúc Hải, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

332. NGUYỄN TRÚC NHÂN, sinh ngày 01/01/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 32-2 ngõ 410 đoạn 3 đường Trung Sơn, khóm 005, phường Trung Trang, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

333. ĐẶNG THỊ TUYẾT HOA, sinh ngày 13/5/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5 đường Hồ Để, khóm 016, thôn Phục Sơn, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

334. TRẦN THỊ PHẢ, sinh ngày 26/01/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 242 đường Trần Lăng, khóm 020 phường Trường Lạc, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

335. NGUYỄN THỊ ÂN, sinh ngày 26/8/1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 184 đoạn 3 đường Viên Lộc, khóm 007, thôn Phố Tâm, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

336. NGUYỄN NGỌC MỸ, sinh ngày 02/12/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 10-2 số 20 đoạn 2, đường Phục Hưng 2, khóm 017, phường Phổ Chiếu, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

337. BÙI THỊ HỒNG KHANH, sinh ngày 08/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 267-6 đường Dục Anh, khóm 023, phường Văn Võ, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

338. NGUYỄN THỊ THÙY, sinh ngày 18/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 61 đường Phong Niên, khóm 002, phường Thái Phong, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

339. LÊ THỊ HỒNG HUYÊN, sinh ngày 02/02/1971 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 37 đường Đại Trạch 2, khóm 011, phường Đại Trạch, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

340. VÕ THỊ TRÂM, sinh ngày 15/6/1972 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 47 đường Gia Đông, khóm 009, thôn Gia Đông, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

341. HÀ THỊ XUYỀN, sinh ngày 18/5/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5 số 11 ngách 30 ngõ 420 đoạn 2 đường Trung Chính, khóm 016, phường Trung Hiền, khu Hồ Nội, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

342. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA, sinh ngày 06/10/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 318 đoạn 1, đường Hòa Mục, khóm 015, phường Tân Trang, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

343. PHAN MỸ LINH, sinh ngày 05/10/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5-4 ngách 3 ngõ 96 đường Văn Nhân, khóm 002, phường Văn Sơn, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

344. PHƯƠNG THỊ MỪNG, sinh ngày 03/8/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 3 ngách 25 ngõ 280 đoạn 2, đường Trung Thanh, khóm 003, phường Đại Đức, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

345. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 10/3/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 119, đường Bản Giai, khóm 010, phường Nam Bình, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

346. NGUYỄN THỊ THU THẢO, sinh ngày 28/9/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 105 ngõ 638 đường Tam Long, khóm 017, phường Tam Long, khu Đại Liêu, TP.Cao Hùng

Giới tính: Nữ

347. HOÀNG THỦY NHƯ NGUYỆT, sinh ngày 01/9/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 195 đường Đông Lâm Tây, khóm 007, phường Văn Hiền, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

348. MAI THỊ LỆ THỦY, sinh ngày 01/01/1992 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 29 ngõ 109 đường Đức Thánh, khóm 007, thôn Đại Trang, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

349. NGUYỄN THỊ THẮM, sinh ngày 12/8/1982 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 2 số 3 đường Quốc Quang, khóm 013, phường Quang Minh, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

350. NGUYỄN THỊ TRÚC LY, sinh ngày 02/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 95-4 đường Hà Nam 1, khóm 026, phường Nam Cảng, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

351. TRẦN NGỌC THÚY, sinh ngày 19/8/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 132-120 đường Hải Liêu, khóm 014, phường Hải Liêu, khu An Định, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

352. NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM, sinh ngày 19/3/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 155 đường Cảng Đông, khóm 004, phường Bảo Định, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

353. NGUYỄN THỊ MAI, sinh ngày 23/10/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 162 ngõ 360 đường Thượng Hồ 5, khóm 016, phường Thượng Hồ, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

354. NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM, sinh ngày 24/01/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 53 đường Bình Lâm, khóm 006, phường Bình Lâm, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

355. TRẦN THỊ KIM LOAN, sinh ngày 24/12/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 193 đoạn 2 đường Đỉnh Phố, khóm 009, phường Đỉnh Phố, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

356. NGUYỄN THỊ NHUNG, sinh ngày 15/6/1980 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 38 ngõ 96 đoạn 1, đường Hòa Vĩ, khóm 020 phường Đại Đạo, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

357. NGUYỄN THỊ KIM HUỆ, sinh ngày 08/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 9 số 65 đường Khê Thành, khóm 037, phường Khê Phúc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

358. NGUYỄN THỊ THANH TÂM, sinh ngày 15/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 125 đường Ninh Hạ, khóm 010, phường Dân Quyền, khu Đại Đồng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

359. TRẦN THỊ MỸ NƯƠNG, sinh ngày 15/02/1992 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 23 đường Lục Giáp 1, khóm 014, phường Lục Giáp, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

360. NGUYỄN THỊ HƯNG, sinh ngày 06/11/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 83-2 đường Nghĩa Hợp, khóm 011, phường Nghĩa Hợp, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

361. VẮN CÓNG MÙI, sinh ngày 24/4/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 111 đường Hải Cốc, khóm 017, phường Đông Thạch, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

362. ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG, sinh ngày 22/6/1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 37 ngách 64 ngõ 356 đường Đại Đồng, khóm 004, phường Phúc Nguyên, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

363. LÊ THỊ HOA, sinh ngày 04/10/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 11 ngách 159 ngõ 583 đoạn 2 đường Giới Thọ, khóm 017, phường Đại Thuận, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

364. CAO THỊ HỒNG NGOAN, sinh ngày 19/3/1987 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 160-2 đoạn 3 đường Đông Quan, khóm 010 phường Nam Thế, khu Hòa Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

365. TRẦN THỊ TRINH, sinh ngày 12/02/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 896 đoạn 2 đường Trung Sơn, khóm 013, phường Nhật Nam, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

366. BÙI THỊ THỦY, sinh ngày 02/11/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 136-2 đường Nam Nhã, khóm 014, phường Quang Hoa, khu Bắc, TP.Tân Bắc

Giới tính: Nữ

367. HỒ MỶ VẦN, sinh ngày 08/8/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7 ngách 5 ngõ 115, đường Thụ Hiếu, khóm 010, phường Tân Thành, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

368. PHẠM TRẦN TƯỜNG VÂN, sinh ngày 01/9/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 321 đường Quế Dương, khóm 011, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, TP.Cao Hùng

Giới tính: Nữ

369. LÊ THỊ HUYỀN TRANG, sinh ngày 14/9/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17-12 đường Hậu Hưng Cảng, khóm 019, phường Hậu Hưng, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

370. LÂM THỊ THẮM, sinh ngày 09/01/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3-1 đường Khanh Để, khóm 001, thôn Phan Lộ, xã Phan Lộ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

371. TRỊNH THỊ MAI TRINH, sinh ngày 11/10/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7 số 34 đường Đại Dũng, khóm 005, phường Diên Sơn, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

372. TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, sinh ngày 15/8/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 48 đoạn 2 đường Trung Sơn, khóm 009, phường Giai Hòa, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

373. NGUYỄN THỊ MAI, sinh ngày 26/02/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 11 đường Diêm Điền, khóm 002, thôn Cương Liêu, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

374. LÊ THỊ LÀI, sinh ngày 13/12/1966 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 4 số 13 đường Đại Nhân, khóm 025, phường Quốc Long, khu Tam Trọng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

375. TRẦN NỮ THỊ MỸ HẠNH, sinh ngày 27/11/1980 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 70-1 đường Trung Hoa, khóm 004, thôn Lân Chỉ, xã Lân Lạc, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

376. LÊ THỊ DIỄM, sinh ngày 13/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 45-4 đường Tái Hưng, khóm 004, thôn Tái Hưng, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

377. TRẦN THỊ BÉ CHI, sinh ngày 31/8/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Phòng số 3, lầu 9 số 15, đường Trung Phong đoạn Sơn Đỉnh, khóm 046, phường Trang Kính, quạn Bình Trấn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

378. NGUYỄN THỊ VÂN ANH, sinh ngày 24/12/1991 tại Nghệ An Hiện trú tại: Phòng số 3, lầu 5 số 88, đường Nghiên Cứu Viện đoạn 2, khóm 033, phường Trung Nghiên, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

379. LÊ MỸ DUYÊN, sinh ngày 30/12/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 20, ngõ 31 đường Xương Bình, khóm 008, phường Xương Long, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

380. HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH, sinh ngày 02/3/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 30 ngõ 56, đường Khê Côn 2, khóm 005, phường Khê Bắc, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

381. ĐỒNG THỊ THU, sinh ngày 20/7/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 2 số 3 ngõ 3, đường Thủ Pháp, khóm 004, phường Đại Thổ, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

382. PHẠM THANH DIỄM, sinh ngày 25/10/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Phòng số 1, số 2, ngách 5 ngõ 17 đường Bắc Trấn, khóm 028, phường Quang Phục, thị xã Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

383. NGUYỄN THỊ THANH QÚY, sinh ngày 16/9/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 38, đường Đại Hưng 15, khóm 005, phường Quang Hoa, quận Thái Bình, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

384. NGUYỄN THỊ MỸ NGUYÊN, sinh ngày 15/01/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 320, đường Quang Hưng, khóm 017, phường Quang Hưng, quận Thục Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

384. LÊ THỊ BÍCH, sinh ngày 28/9/1989 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Lầu 7, số 2-1 đường Diên Bình đoạn 3, khóm 035, phường Bình Hưng, quận Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

386. LẦU CỐNG MỸ, sinh ngày 03/02/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 10, số 656-1 đường Vĩnh Phúc, khóm 003, phường Trung Sơn, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

387. VÕ THỊ CẨM VÂN, sinh ngày 20/10/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 424, đường Đẩu Phạm Đông, khóm 006, thôn Hòa Phong, xã Bồi Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

388. NGUYỄN THỊ MƯỜI, sinh ngày 10/11/1977 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 48 đường Trung Sơn đoạn 2, khóm 009, phường Gia Hòa, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

389. TRẦN MỸ TRÂM, sinh ngày 07/5/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 27, đường Doanh Quang, khóm 017, phường Bắc Thế, quận Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

390. HOÀNG THỊ BÌNH, sinh ngày 26/12/1969 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 192-8 ngõ 95, đường Hợp Quyến Bắc đoạn 2, khóm 008, phường Nội Định, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

391. TRẦN THỊ THÚY ĐỈNH, sinh ngày 01/01/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 104-3 đường Trung Chính, khóm 015, phường Thảo Đông, quận Đàm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

392. LÊ THỊ MỸ DUNG, sinh ngày 02/01/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1 Phong Tử Lâm, khóm 001, phường Phong Lâm, quận Thạch Định, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

393. LÊ THỊ THẮM, sinh ngày 24/11/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 7, số 306 đường Phúc Doanh, khóm 009, phường Phúc Dân, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

394. NGUYỄN THỊ DIỄM, sinh ngày 01/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30 ngõ 217, đường Trung Sơn 1, khóm 005, phường Trung Sơn, quận Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

395. TRẦN THỊ BÍCH TRÂM, sinh ngày 10/7/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21 Lão Trang, khóm 014, thôn Tạo Kiều, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

396. LÂM THỊ THÚY NGA, sinh ngày 25/6/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 106 đường Tam Dân, khóm 016, phường Bách Nhẫn, quận Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

397. TRẦN THỊ KIỀU TRANG, sinh ngày 12/11/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 66 Tử Cán, khóm 006, phường Cảng Cán, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

398. PHAN THỊ NGỌC CẨN, sinh ngày 09/9/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 45-3 đường Lãnh Đông, khóm 033, phường Xuân Xã, quận Nam Đôn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

399. PHAN THỊ KIM THƯ, sinh ngày 30/12/1987 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 20 ngách 108, ngõ 29 đường Long Đông, khóm 021, phường Long Đông, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

400. CHẠC NÀM KÍU, sinh ngày 20/11/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7, đường Phúc Hưng, khóm 002, phường Hưng Vượng, quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

401. LÝ CHÁNH HỒNG, sinh ngày 27/5/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 14, số 11-10 đường Giới Thọ, khóm 025, phường Phúc An, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

402. TRẦN NGỌC TÚ, sinh ngày 13/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1-5 đường Trung Hiếu, khóm 035, phường Phố Bình, quận Tam Chi, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

403. NGUYỄN THỊ DIỄM SƯƠNG, sinh ngày 08/5/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 711-1 đường Cảnh Bình, khóm 011, phường Phúc Chân, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

404. PHẠM THỊ LAN, sinh ngày 07/3/1989 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 43-3 đường Thái An, khóm 009, phường Lập Công, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

405. NGUYỄN THỊ NGHI, sinh ngày 11/5/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 23 Gia Đông Khanh, khóm 012, phường Tiêu Khanh, quận Tân Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

406. NGUYỄN THỊ NGOAN, sinh ngày 01/02/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 78 đường Công Chuyên, khóm 006 phường Quý Tử, quận Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

407. TRẦN THỊ CẨM LOAN, sinh ngày 30/10/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 10, số 24-8 đường Thành Thái đoạn 4, khóm 025, phường Tập Phúc, quận Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

408. TÔ THỊ KIỀU OANH, sinh ngày 27/7/1971 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 37 đường Hoa Long, khóm 019, phường Đông Trang, thị xã Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

409. PHẠM THỊ KIM TUYẾN, sinh ngày 20/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Thổ Giác, khóm 003, thôn Tây Bạn, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

410. NGUYỄN THỊ TÁM, sinh ngày 15/7/1974 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 382, đường Dương Tân đoạn 1, khóm 008, phường Thủy Mỹ, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

411. LÝ BỦN PHỤNG, sinh ngày 22/10/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 12, số 101 ngõ 15 đường Thục Nhân 3, khóm 008, phường Đại Lâm, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

412. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 06/10/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 6-4 ngách 6, ngõ 51 đường Học Phủ, khóm 007, phường Hạnh Phúc, quận Đàm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

413. TRƯƠNG THỊ MỸ HÒA, sinh ngày 26/4/1998 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 8, số 19 ngõ 131, đường Văn Sơn, khóm 001, thôn Văn Lâm, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

414. NGUYỄN THỊ THU EM, sinh ngày 28/01/1981 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 10 ngách 13 ngõ 282 đường Trường Thái, khóm 014, phường Danh Đức, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

415. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG, sinh ngày 13/7/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 367 đường Đại Phố, khóm 020, phường Đại Phố, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

416. MAI THỊ DIỄM PHÚC, sinh ngày 17/9/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 140 đường Vỹ Thố, khóm 002, phường Câu Bối, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

417. VÕ THỊ THU TRANG, sinh ngày 16/5/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 2 số 13 ngõ 53 đường Quảng Minh, khóm 042, phường Quảng Hưng, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

418. BÙI KIỀU OANH, sinh ngày 01/7/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2 số 6 ngõ 266 đường Kiến Quân, khóm 010, phường Kiến Quân, khu Lệnh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

419. THẠCH THỊ BÉ CHÍNH, sinh ngày 10/8/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 124 đường Đại Đồng, khóm 010, phường Vĩnh Xương, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

420. NGUYỄN TUYẾT MAI, sinh ngày 10/9/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 35 đường Trung Thố, khóm 010, phường Tam Đức, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

421. TRẦN THỊ BÍCH NGÂN, sinh ngày 19/4/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15 ngõ 61 đường Trung Dân, khóm 019, phường Đông Yến, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

422. NGUYỄN THỊ TIỀN, sinh ngày 12/5/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 117 đường Phúc Hưng, khóm 0058, phường Thái An, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

423. HỒ THỊ HƯỜNG, sinh ngày 19/5/1985 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 41 đường Phục Hưng 2, khóm 012, phường Khanh Khẩu, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

424. TRẦN THỊ KIM PHỤNG, sinh ngày 15/12/1994 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 5-9, số 298, đoạn 2, đường Tây Đồn, khóm 011, phường Tây An, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

425. NGUYỄN THỊ TRINH, sinh ngày 20/4/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 307-36 đường Hưng Đông, khóm 037, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

426. VÕ THỊ BẠCH YẾN, sinh ngày 22/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31 đường Lê Đông, khóm 002, thôn Lê Minh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

427. ĐỒNG THỊ HUYÊN, sinh ngày 28/8/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 38 ngõ 262 đường Thái Bình, khóm 015, phường Hạ Khanh, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

428. DIỆP CHU MỸ THU, sinh ngày 23/8/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 279 ngõ 301 đường Phụng Lâm 3, khóm 029, phường Hội Xã, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

429. NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG, sinh ngày 23/3/2004 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 70 đường Phúc Châu, khóm 007, phường Phúc Dân, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

430. NGÔ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 29/6/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 256 đường Tân Trang, khóm 008, phường Vinh Hòa, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

431. ĐINH THỊ YẾN TIẾN, sinh ngày 12/10/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11 ngách 2 ngõ 499 đường Phục Hưng Bắc, khóm 016, phường Dân Phúc, quận Tùng Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

432. LÊ THỊ TUYẾT HỒNG, sinh ngày 20/4/1991 tại Đồng Tháp Hiện trú tại: Số 17 ngõ 412 đường Trung Chính, khóm 015, phường Đức Hòa, quận Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

433. DZỊP LỶ PHỤNG, sinh ngày 24/10/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 13 ngách 8 ngõ 19 đường Tiệp Vận, khóm 006, phường Trùng Minh, quận Tâm Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

434. VƯƠNG THỊ HẠNH, sinh ngày 20/5/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 119-1 đường Cảnh An, khóm 001 phường Cảnh An, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

435. NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 09/9/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 666 đường Trung Cảng, khóm 026, phường Trung Long, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

436. NGUYỄN THU TRÂM, sinh ngày 14/3/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 33 đường Hoàn Hà Nam, đoạn 1, khóm 011, phường Vạn Thọ, quạn Vạn hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

437. VŨ THỊ QUYÊN, sinh ngày 24/8/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 22 đường Điếm Hồ 1, khóm 009, phường Tam Hòa, quận Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

438. SÊU CẨM YẾN, sinh ngày 12/5/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 20 đường Trung Phúc, khóm 001, phường Hạnh Phúc, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

439. NGUYỄN THỊ OANH, sinh ngày 17/10/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 12 đường Hảo Kim, khóm 006, thôn Tam Tỉnh, xã Bộ Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

440. NGUYỄN THỊ NGỌC SOÀN, sinh ngày 22/8/1995 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 96 phố Cần Phú, khóm 007, phường Thánh Phúc, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

441. NGUYỄN THỊ THƠM, sinh ngày 13/8/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 16 đường Mỹ Hòa, khóm 028, phường Di Tịnh, quận Di Đà, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

442. ĐINH PHƯỚC HẠNH, sinh ngày 24/12/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 32 đường Khê Châu 3, khóm 006, phường Phổ Nghĩa, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

443. NGUYỄN THỊ SIM, sinh ngày 19/5/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 17 đường Thái Lâm đoạn 3, khóm 012, phường Lê Minh, quận Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

444. ĐỒNG THỊ DUYÊN, sinh ngày 15/7/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 13 số 45 ngõ 15 phố Đại Trí, khóm 001, phường Đại Liêu, quận Đại Liêu TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

445. NGUYỄN THỊ HẢI, sinh ngày 18/9/1989 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 40-2 ngõ 215 đường Quốc Quang, khóm 018, phường Thanh Huệ, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

446. NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG, sinh ngày 29/5/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20 ngõ 407 đường Trung Phong đoạn 1, khóm 010, thôn Hoành Sơn, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

447. NGUYỄN THỊ HỒNG LIỄU, sinh ngày 05/9/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 121-5 Đàm Tử Kiền, khóm 015, thôn Đàm Kiền, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

448. NGUYỄN THỊ DUNG, sinh ngày 06/4/1991 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 65-9 đường Nhân Hòa, khóm 001, thôn Khê Nam, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

449. NGUYỄN THỊ THÚY, sinh ngày 22/8/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2 ngõ 110 đường Thái Nguyên, khóm 015, phường Bành Hưng, quận Thục Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

450. NGUYỄN NGỌC HÂN, sinh ngày 01/11/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngách 5 ngõ 50 đường Phố Tâm, khóm 005, thôn Phố Vỹ, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

451. VƯƠNG THÚY KIỀU, sinh ngày 19/4/1979 tại Long An

Hiện trú tại: Số 10-1 ngách 1 ngõ 455 đường Đồng An, khóm 012, phường Đồng An, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

452. TRẦN THỊ NGỌC YẾN, sinh ngày 01/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 19 đường Hòa Bình 2, khóm 010, phường Trúc Tây, quận Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

453. NGUYỄN THỊ NỞ, sinh ngày 16/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2 ngách 2 ngõ 425 đường Trấn Tiền, khóm 011, phường Đông Dương, quận Thục Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

454. ĐỖ THỊ PHẤN, sinh ngày 27/7/1990 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4 ngách 17 ngõ 149 đường Văn Thánh, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

455. PHẠM THANH HÀ, sinh ngày 20/11/1978 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 2, số 84 đường Trung Phố 6, khóm 002, phường Đồng Đức, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

456. LƯ YẾN HỒNG, sinh ngày 23/02/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 137 đường Trấn Tây, khóm 006, phường Tứ Trang, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

457. NGUYỄN THỊ KIỀU HAI, sinh ngày 14/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14-5 Thiên Phúc, khóm 004, phường Thiên Phúc, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

458. VÕ THỊ NGỌC ĐIỂM, sinh ngày 01/02/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 19-1 đường Tân Sinh, khóm 011, thôn Tân Thổ, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

458. KHÚC THỊ THU, sinh ngày 16/8/1971 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 25 đường Nhân Nam 2, khóm 020, phường Văn Nam, khu Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

460. ĐINH THỊ THOÁN, sinh ngày 01/02/1968 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 17 Vũ Vinh, khóm 004, thôn Vũ Vinh, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

461. ĐỖ THU HUỆ, sinh ngày 26/7/1981 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Lầu 4, số 13 đường Gia Hưng 2, khóm 017, phường Chính Nghĩa, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

462. CAO THỊ OANH, sinh ngày 17/7/1986 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 6, số 27 đường Đồng Đức 10, khóm 007, phường Bảo An, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

463. HUỲNH THỊ DIỄM, sinh ngày 07/3/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 439 Bắc Thế Tử, khóm 023 thôn Bắc Đẩu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

464. TRẦN MỸ NGỌC, sinh ngày 01/11/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 109, đường Duy Thổ đoạn 2, khóm 016, thôn Duy Thổ, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

465. NGUYỄN LINH TỐ, sinh ngày 30/5/1995 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 116 đường Đại Đồng, khóm 020, phường Đại Đột, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

466. NGUYỄN THỊ BÍCH HỢP, sinh ngày 04/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 311 đường Nam Nha, khóm 007, phường Cựu Xã, khu Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

467. NGUYỄN THỊ MỸ DUNG, sinh ngày 04/4/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 671 đường Hạnh Phúc, khóm 012, phường Trung Cảng, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

468. NGUYỄN THỊ THANH THẢO, sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu Hiện trú tại: Số 85-17 đường Trung Chính đoạn 3, khóm 004, phường Nội Thổ, quận Trung Lịch, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

469. TRỊNH TRANG THU THỦY, sinh ngày 05/9/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Làu 5, số 10 ngõ 39 đường Giới Thọ, khóm 010, phường Giới Thọ, quận Tam Trùng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

470. NGUYỄN THỊ CẨM GIANG, sinh ngày 02/10/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 23-1 ngõ 279 đường Tứ Duy, khóm 004, phường Triều Dương, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

471. CHU THỊ NGÂN, sinh ngày 28/11/1966 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 93 đường Kiến Quốc Bắc, đoạn 3, khóm 009, phường Hàng Giáo, quận Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

472. VÒNG A NHI, sinh ngày 13/10/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 227 đường Chương Nam đoạn 2, khóm 001, phường Tam Dân, thị xã Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nam

473. VŨ THỊ PHƯƠNG LẠI, sinh ngày 24/5/1972 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 20 đường Nhân Ái, khóm 010, phường Nhân Mỹ, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

474. HOÀNG THỊ LINH, sinh ngày 11/10/1975 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 8, ngách 34, ngõ 145 đường Minh Trí đoạn 3, khóm 024, phường Quý Hiền, quận Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

475. THƯƠNG THỊ THU HỒNG, sinh ngày 27/8/1973 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12 ngõ 171 đường Tân Sinh, khóm 018, phường Trung Tân, quận Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

476. NGUYỄN MỸ LINH, sinh ngày 19/8/1998 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12 đường Hảo Kim, khóm 006, thôn Tam Tỉnh, xã Phố Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

477. CHU TRUNG KIÊN, sinh ngày 23/6/1998 tại Thái Nguyên Hiện trú tại: Số 2, ngõ 93 đường Kiến Quốc Bắc đoạn 3, khóm 009, phường Hàng Giáo, quận Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

478. CHU CAO CƯỜNG, sinh ngày 23/6/1998 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 93 đường Kiên Quốc bắc đoạn 3, khóm 009, phường Hàng Giáo, quận Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

478. HÀ HOÀNG YẾN, sinh ngày 18/10/1998 tại Gia Lai

Hiện trú tại: Số 8, ngách 34, ngõ 145 dường Minh Trí đoạn 3 khóm 024, phường Quý Hiền, quận Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

479. PHÙNG HẢI ANH, sinh ngày 05/3/2001 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 68 đường Mai Long 2, khóm 021, phường Bát Đức, quận Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

480. TRẦN VĂN BẰNG, sinh ngày 09/7/1999 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 119-1 đường Cảnh An, khóm 001, phường Cảnh An, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

481. NGUYỄN MINH ĐỨC, sinh ngày 29/9/1999 tại Sơn La

Hiện trú tại: Lầu 7, số 215 đường Tam Thục, khóm 010, phường Long Học, quận Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

482. NGUYỄN VĂN QUÂN, sinh ngày 17/02/2001 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 12-1 đường Tam Hiệp, khóm 002, phường Thiết Sơn, thị trấn Thổ Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nam

483. NGUYỄN THỊ XUÂN THU, sinh ngày 19/9/1982 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Số 2, đường Tam Dân đoạn 1, khóm 017, phường Tam Dân, quận Đào Viên, TP. Đào Viên.

Giới tính: Nữ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2476/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2476/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2476/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 2476/QĐ-CTN 2017 thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Đài Loan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2476/QĐ-CTN 2017 thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Đài Loan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2476/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrần Đại Quang
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2476/QĐ-CTN 2017 thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Đài Loan

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2476/QĐ-CTN 2017 thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Đài Loan

             • 01/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực