Quyết định 2477/2000/QĐ-GCTT

Quyết định 2477/2000/QĐ-GCTT về bảng cước Inmarsat do Tổng Giám đốc Tổng cục Bưu điện ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2477/2000/QĐ-GCTT bảng cước Inmarsat


TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH
 VIỄN THÔNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2477/2000/QĐ-GCTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG CƯỚC INMARSAT

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM  

Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 1/8/1995 của Chính phủ phê chuyển điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Căn cứ quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông.
Căn cứ vào thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Giá cước và Tiếp thị.

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng cước Inmarsat từ Inmarsat đến mạng cố định và từ Inmarsat đến Inmarsat.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2000. Mức cước ban hành kèm theo quyết định này chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban VGCP
- TCBĐ
- Hội đồng Quản trị
- Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ
- Lưu VP, GCTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Trần Mạnh Hùng

BẢNG CƯỚC INMARSAT

(TỪ INMARSAT ĐẾN CỐ ĐỊNH VÀ TỪ INMARSAT ĐẾN INMARSAT)
Ban hành kèm theo Quyết định số 2477/2000/QĐ-GCTT ngày 19/09/2000  về việc ban hành cước dịch vụ Inmarsat của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

I - CƯỚC THÔNG TIN

Từ

Đến

 

Máy cố định

Inmarsat A

Inmarsat B

Inmarsat C

Inmarsat M

Inmarsat-miniM

Inmarsat A

Thoại

8,50

13

11

#

11

9

 

Telex

6,5

7,98

7,98

7,98

#

#

Inmarsat B

Thoại

6,00

11

8,64

#

8,50

6,98

 

Telex

6,00

7,98

7,98

7,98

#

#

Inmarsat C

Telex

0,48

0,648

0,648

0,398

#

#

Inmarsat M

Thoại

4,80

11

7,50

#

8,50

6,98

Inmarsat-miniM

Thoại

3,98

6,98

6,98

#

6,98

5,98

 Đơn vị tính:

1- Inmarsat loại A, B, M, Mini-M : USD/phút Thu 1 cuộc tối thiểu 1 phút, phần lẻ tiếp theo được tính tròn phút

2 - Inmarsat loại C: USD/256 bits

II - CƯỚC THUÊ THIẾT BỊ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao cho Giám đốc Công ty Viễn thông quốc tế (VTI) căn cứ vào các qui định hiện hành của Ngành để ra quyết định mức cước cụ thể trên cơ sở bù đắp chi phí và có lãi hợp lý.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2477/2000/QĐ-GCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2477/2000/QĐ-GCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2000
Ngày hiệu lực01/11/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2477/2000/QĐ-GCTT

Lược đồ Quyết định 2477/2000/QĐ-GCTT bảng cước Inmarsat


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2477/2000/QĐ-GCTT bảng cước Inmarsat
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2477/2000/QĐ-GCTT
        Cơ quan ban hànhTổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
        Người kýTrần Mạnh Hùng
        Ngày ban hành19/09/2000
        Ngày hiệu lực01/11/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2477/2000/QĐ-GCTT bảng cước Inmarsat

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2477/2000/QĐ-GCTT bảng cước Inmarsat

           • 19/09/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực