Quyết định 248/QĐ-CHHVN

Quyết định 248/QĐ-CHHVN năm 2011 về công khai duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2009 do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 248/QĐ-CHHVN công khai duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/QĐ-CHHVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DUYỆT QUYẾT TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2009

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 92) về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 21) hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Biên bản thẩm định Quyết toán năm 2009 giữa Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai duyệt quyết toán NSNN năm 2009.

(tra cứu thông tin trên trang Web của Cục HHVN: www.vinamarine.gov.vn).

Điều 2. Các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng được tiếp nhận thông tin công khai tài chính căn cứ công bố công khai tài chính này có quyền chất vấn theo qui định của Quyết định 192 và Thông tư 21.

Điều 3. Ông Chánh Văn  phòng Cục, Trưởng các phòng có liên quan, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lãnh đạo Cục
- Bộ GTVT
- Bộ Tài chính
- Lưu TC, HC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Tiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 248/QĐ-CHHVN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu248/QĐ-CHHVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2011
Ngày hiệu lực24/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 248/QĐ-CHHVN

Lược đồ Quyết định 248/QĐ-CHHVN công khai duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 248/QĐ-CHHVN công khai duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu248/QĐ-CHHVN
        Cơ quan ban hànhCục Hàng hải Việt Nam
        Người kýĐỗ Đức Tiến
        Ngày ban hành24/03/2011
        Ngày hiệu lực24/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 248/QĐ-CHHVN công khai duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 248/QĐ-CHHVN công khai duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước

            • 24/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực