Quyết định 2485/QĐ-UBND

Quyết định 2485/QĐ-UBND năm 2015 về duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2050

Nội dung toàn văn Quyết định 2485/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch địa điểm nghĩa trang Đồng Nai 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2485/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH ĐỊA ĐIỂM NGHĨA TRANG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng và quản lý, sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 92/TTr-SXD ngày 29/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 với nội dung sau:

Điều chỉnh vị trí quy hoạch địa điểm nghĩa trang xã Phú Lập (ấp 3) sang nghĩa trang xã Phú Lập (ấp 4), huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai với diện tích quy hoạch khoảng 3 ha.

Điều 2. Các nội dung khác không liên quan việc điều chỉnh trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh về việc duyệt Quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2050.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Văn Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2485/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2485/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2485/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2485/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch địa điểm nghĩa trang Đồng Nai 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2485/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch địa điểm nghĩa trang Đồng Nai 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2485/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Vĩnh
       Ngày ban hành24/08/2015
       Ngày hiệu lực24/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2485/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch địa điểm nghĩa trang Đồng Nai 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2485/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch địa điểm nghĩa trang Đồng Nai 2015

           • 24/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực