Quyết định 2487/QĐ-UBND

Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2487/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề Nam Định 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2487/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN LIỄU ĐỀ, HUYỆN NGHĨA HƯNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 13/11/2015 của UBND huyện Nghĩa Hưng, Tờ trình số 145/TTr-SXD ngày 19/11/2015 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng như sau:

- Điều chỉnh mặt cắt tuyến đường D2 có mặt cắt 21m (5m + 11m + 5m) thành mặt cắt 17m (4m + 9m + 4m).

- Điều chỉnh mặt cắt tuyến đường N3 có mặt cắt 15m (4m + 7m + 4m) thành mặt cắt 17m (4m + 9m + 4m).

(Chi tiết theo Tờ trình số 145/TTr-SXD ngày 19/11/2015 của Sở Xây dựng)

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Các nội dung còn lại thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

tm. Ủy ban nhân dân
KT. CHỦ TỊCH

Phó CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2487/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2487/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2015
Ngày hiệu lực20/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2487/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2487/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề Nam Định 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2487/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề Nam Định 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2487/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýBùi Đức Long
        Ngày ban hành20/11/2015
        Ngày hiệu lực20/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2487/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề Nam Định 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2487/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liễu Đề Nam Định 2015

            • 20/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực