Quyết định 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG

Quyết định 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG năm 2015 về thay đổi thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia

Nội dung toàn văn Quyết định 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG 2015 thay đổi thành viên Hội đồng Phát triển năng lượng nguyên tử


HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4255/QĐ-HĐNLNT ngày 31/12/2013 của Chủ tịch Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng;

Trên cơ sở đề xuất nhân sự tham gia thành viên Hội đồng của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi một số thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia:

1. Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thay cho Ông Lê Đình Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng thay cho Ông Lê Dương Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

3. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên Hội đồng thay cho Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Thủ trưởng Cơ quan thường trực Hội đồng và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2015
Ngày hiệu lực05/02/2015
Ngày công báo21/02/2015
Số công báoTừ số 265 đến số 266
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG

Lược đồ Quyết định 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG 2015 thay đổi thành viên Hội đồng Phát triển năng lượng nguyên tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG 2015 thay đổi thành viên Hội đồng Phát triển năng lượng nguyên tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG
        Cơ quan ban hànhứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Hội đồng Phát triển
        Người ký***, Nguyễn Quân
        Ngày ban hành05/02/2015
        Ngày hiệu lực05/02/2015
        Ngày công báo21/02/2015
        Số công báoTừ số 265 đến số 266
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG 2015 thay đổi thành viên Hội đồng Phát triển năng lượng nguyên tử

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 249/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG 2015 thay đổi thành viên Hội đồng Phát triển năng lượng nguyên tử

            • 05/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực