Quyết định 2490/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2490/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2490/QĐ-BVHTTDL 2021 Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2490/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG QUY TẮC NG XỬ CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Báo Văn hóa và các đơn vị có liên quan xây dựng Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2021 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1927/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng Biên tập Báo Văn hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD, MVD
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2490/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2490/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2021
Ngày hiệu lực23/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(27/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2490/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2490/QĐ-BVHTTDL 2021 Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2490/QĐ-BVHTTDL 2021 Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2490/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Tạ Quang Đông
        Ngày ban hành23/09/2021
        Ngày hiệu lực23/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (27/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2490/QĐ-BVHTTDL 2021 Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2490/QĐ-BVHTTDL 2021 Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

              • 23/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực