Quyết định 2491/QĐ-BGTVT

Quyết định 2491/QĐ-BGTVT năm 2015 đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2491/QĐ-BGTVT 2015 đính chính thông tư 29/2014/TT-BGTVT về an ninh hàng không


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2491/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 29/2014/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, HUẤN LUYỆN AN NINH HÀNG KHÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không như sau:

Bỏ hình quốc huy tại mẫu Giấy chứng nhận huấn luyện kiến thức an ninh hàng không và Giấy chứng nhận huấn luyện định kỳ an ninh hàng không tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Tổng Cty: CHKVN, HKVN, QLBVN;
- Tổng công ty Trực thăng Việt Nam;
- Công ty CPHK: Jetstar Pacific Airlines, VietJet Air;
- Công ty bay dịch vụ hàng không Vasco;
- Học viện Hàng không Việt Nam;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2491/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2491/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2491/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2491/QĐ-BGTVT 2015 đính chính thông tư 29/2014/TT-BGTVT về an ninh hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2491/QĐ-BGTVT 2015 đính chính thông tư 29/2014/TT-BGTVT về an ninh hàng không
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2491/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýPhạm Quý Tiêu
       Ngày ban hành10/07/2015
       Ngày hiệu lực10/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2491/QĐ-BGTVT 2015 đính chính thông tư 29/2014/TT-BGTVT về an ninh hàng không

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2491/QĐ-BGTVT 2015 đính chính thông tư 29/2014/TT-BGTVT về an ninh hàng không

           • 10/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực