Quyết định 25/2006/QĐ-BQP

Quyết định 25/2006/QĐ-BQP về áp dụng chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu gom và xử lý chất độc hoá học tồn lưu sau chiến tranh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2006/QĐ-BQP chế độ chính sách lực lượng trực tiếp thu gom và xử lý chất độc hoá học


BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO ÁP DỤNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC TỒN LƯU SAU CHIẾN TRANH

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

- Căn cứ vào Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;

- Căn cứ vào Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế;

- Căn cứ vào Quyết định số 105/2005/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với những người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc;

- Căn cứ vào Kế hoạch số 2959/KH-BQP ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo đề nghị của Tư lệnh Binh chủng Hoá Học và Cục trưởng Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng chế độ sinh hoạt phí mức 120.000 đồng/người/ngày đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ thu gom và xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; không thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật.

Khi thực hiện nhiệm vụ được cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động thuộc lĩnh vực quân sự theo Quyết định số 1255/QĐ-QP ngày 25 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy định chế độ, tiêu chuẩn trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động thuộc lĩnh vực quân sự.

Điều 2. Kinh phí thực hiện chế độ quy định tại Điều 1 Quvết định này được tính trong nguồn kinh phí của Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các chế độ quy định tại quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Điều 4. Tư lệnh Binh chủng Hoá Học, Cục trưởng Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2006/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2006/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2006
Ngày hiệu lực10/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2006/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 25/2006/QĐ-BQP chế độ chính sách lực lượng trực tiếp thu gom và xử lý chất độc hoá học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2006/QĐ-BQP chế độ chính sách lực lượng trực tiếp thu gom và xử lý chất độc hoá học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2006/QĐ-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Văn Rinh
        Ngày ban hành26/01/2006
        Ngày hiệu lực10/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 25/2006/QĐ-BQP chế độ chính sách lực lượng trực tiếp thu gom và xử lý chất độc hoá học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2006/QĐ-BQP chế độ chính sách lực lượng trực tiếp thu gom và xử lý chất độc hoá học

            • 26/01/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/02/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực