Quyết định 25/2006/QĐ.UBND

Quyết định 25/2006/QĐ-UBND về tiêu chí xác định hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 25/2006/QĐ-UBND tiêu chí xác định hộ nghèo địa bàn tỉnh Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 70/2008/QĐ-UBND chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2006/QĐ-UBND tiêu chí xác định hộ nghèo địa bàn tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/QĐ.UBND

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2006-2010.

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Theo đề nghị của ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia Xoá đói Giảm nghèo - việc làm tỉnh Bình Dương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành tiêu chí xác định hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010.

- Khu vực thành thị ( phường, thị trấn) : hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới 500.000 đ/người/tháng ( năm trăm ngàn đồng ).

- Khu vực nông thôn (xã) : hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới 400.000 đ/người/tháng (bốn trăm ngàn đồng).

Điều 2: Căn cứ vào tiêu chí xác định hộ nghèo, sở Lao động Thương binh và xã hội ( cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo - việc làm tỉnh ) cụ thể hoá, hướng dẫn và triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời chủ trì phối hợp với Cục thống kê và các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu tiêu chí xác định hộ thoát nghèo giai đoạn 2006-2010 phù hợp với thực trạng phát triển trên địa bàn tỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh vào quý 4 hàng năm của giai đoạn.

Điều 3: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận :
- TT.TU, TT.HĐND,
- CT, PCT,
- Như Điều 3,
- Lưu, Tm,Hg,TH./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2006/QĐ.UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2006/QĐ.UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2006
Ngày hiệu lực30/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2006/QĐ.UBND

Lược đồ Quyết định 25/2006/QĐ-UBND tiêu chí xác định hộ nghèo địa bàn tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2006/QĐ-UBND tiêu chí xác định hộ nghèo địa bàn tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2006/QĐ.UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành20/01/2006
        Ngày hiệu lực30/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2006/QĐ-UBND tiêu chí xác định hộ nghèo địa bàn tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2006/QĐ-UBND tiêu chí xác định hộ nghèo địa bàn tỉnh Bình Dương