Quyết định 25/2007/QĐ-BYT

Quyết định 25/2007/QĐ-BYT ban hành mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 25/2007/QĐ-BYT mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế đã được thay thế bởi Quyết định 1387/QĐ-BYT năm 2013 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2007/QĐ-BYT mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 25/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU THẺ KIỂM DỊCH VIÊN Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế.

Điều 2. Bãi bỏ Phần IV về mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế của Quy định phù hiệu, trang phục, cờ, thẻ kiểm dịch viên y tế và 11 mẫu giấy dùng trong hệ thống kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 171/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 13/01/2003.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam , Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

MẪU THẺ KIỂM DỊCH VIÊN Y TẾ

(ban hành kèm theo Quyết định số 25/2007/QĐ-BYTngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. HÌNH THỨC THẺ

1. Kích thước của thẻ: Hình chữ nhật, dài 8 cm, rộng 5,5 cm.

2. Màu của thẻ: Màu vàng đậm và vàng nhạt.

II. NỘI DUNG THẺ:

1. Thẻ gồm hai mặt, chính giữa mặt trước và sau của thẻ có biểu tượng kiểm dịch y tế in chìm.

2. Nội dung mặt trước của thẻ bao gồm các thông tin về

a. Số thẻ;

b. Ảnh cỡ 3 cm x 4 cm của kiểm dịch viên trong trang phục kiểm dịch y tế có đóng dấu của Cục Y tế dự phòng Việt Nam ;

c. Họ và tên của kiểm dịch viên;

d. Chức vụ của kiểm dịch viên;

đ. Cơ quan công tác của kiểm dịch viên

3. Nội dung mặt sau của thẻ bao gồm các thông tin về:

a. Số, ngày cấp, cơ quan cấp chứng minh thư nhân dân của kiểm dịch viên;

b. Ngày, tháng, năm cấp thẻ;

c. Chữ ký, họ tên của người cấp thẻ;

d. Dấu của cơ quan cấp thẻ;

đ. Thời gian có giá trị của thẻ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2007
Ngày hiệu lực26/05/2007
Ngày công báo11/05/2007
Số công báoTừ số 298 đến số 299
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 25/2007/QĐ-BYT mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2007/QĐ-BYT mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2007/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Thị Trung Chiến
        Ngày ban hành09/04/2007
        Ngày hiệu lực26/05/2007
        Ngày công báo11/05/2007
        Số công báoTừ số 298 đến số 299
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 25/2007/QĐ-BYT mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2007/QĐ-BYT mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế