Quyết định 25/2007/QĐ-UBND

Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 50/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về quản lý và sử dụng quỹ phát triển tài năng trẻ

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-UBND NGÀY 04/8/2006  CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ.

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 117/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính phủ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Quyết định số 56/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 741/STP-XD&KTVB ngày 23/5/2007 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung văn bản Quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh và Quy định về quản lý và sử dụng quỹ phát triển tài năng trẻ ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung vào phần căn cứ của Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng quỹ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, gồm nội dung sau:

" Căn cứ Nghị định số 117/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Quyết định số 56/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện;".

2. Sửa đổi một số nội dung của bản Quy định về quản lý và sử dụng quỹ phát triển tài năng trẻ ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh, gồm:

a) Sửa khoản 2 Điều 6: Đối tượng được quỹ hỗ trợ, như sau:

"2. Hỗ trợ có hoàn trả:

Chủ doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ (không quá 45 tuổi) được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả, giá trị kinh tế - xã hội cao".

b) Sửa "10%" quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 thành: "5%".

Điều 2. Tỉnh đoàn thanh niên Vĩnh Phúc có trách nhiệm quản lý và sử dụng quỹ theo đúng quy định. Phần chi quản lý đã sử dụng nếu vượt quá 5% phải được hoàn trả lại quỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2007
Ngày hiệu lực09/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýTrần Ngọc Ái
       Ngày ban hành30/05/2007
       Ngày hiệu lực09/06/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc

           • 30/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực