Quyết định 25/2011/QĐ-UBND

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 97/2013/QĐ-UBND quy định chức danh phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2011/QĐ-UBND bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2011/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 10 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bố trí bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn cụ thể như sau:

1. Các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (theo Quyết định 1580/QĐ-BCA ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công an) được bố trí 02 Phó trưởng công an xã, thị trấn.

2. Mỗi xã, thị trấn được bố trí 03 công an viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24h hàng ngày tại trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn.

Điều 2. Mức phụ cấp và kinh phí chi trả:

- Phó trưởng công an thứ 2 được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,9 mức lương tối thiểu;

- Công an viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24h tại trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn được hưởng chế độ phụ cấp hệ số 0,7 mức lương tối thiểu;

- Kinh phí tăng thêm do bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2012.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2011/QĐ-UBND bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2011/QĐ-UBND bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành10/08/2011
        Ngày hiệu lực01/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2011/QĐ-UBND bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2011/QĐ-UBND bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn