Quyết định 25/2016/QĐ-UBND

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2016/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng mua thuê nhà ở xã hội Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 25/2016/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ƯU TIÊN ĐỂ LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG MUA, THUÊ, THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2272/TTr-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

Stt

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

1

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81 % trở lên.

10

2

Giáo sư, phó giáo sư, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân, tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú, vận động viên đạt huy chương vàng trong các giải thi đấu quốc gia, quốc tế.

9

3

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80%.

8

4

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60%; thân nhân của liệt sĩ có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Băng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I.

7

Điều 2. Các tiêu chí khác và việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Điều 3. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này để thực hiện các công việc như sau:

1. Tổ chức thông báo, phổ biến và hướng dẫn cho các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

2. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ các dự án xây dựng nhà ở xã hội; việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; công tác bảo trì nhà ở xã hội; hoạt động cung cấp các dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân ở tại các dự án nhà ở xã hội và tham mưu UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm.

3. Tổ chức kiểm tra và tổng hợp báo cáo theo định kỳ tình hình quản lý sử dụng, khai thác vận hành các dự án nhà ở xã hội.

4. Theo dõi, tổng hợp tình hình mua bán, cho thuê, cho thuê mua; quản lý sử dụng, khai thác vận hành nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn; báo cáo với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo định kỳ hoặc đột xuất (khi có yêu cầu).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- VP: LĐ;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực02/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2016/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng mua thuê nhà ở xã hội Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2016/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng mua thuê nhà ở xã hội Huế 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành22/04/2016
       Ngày hiệu lực02/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2016/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng mua thuê nhà ở xã hội Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2016/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng mua thuê nhà ở xã hội Huế 2016

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực