Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về công bố danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2018/QĐ-UBND cửa khẩu phụ lối biên giới được phép mua bán hàng hóa Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2018/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 951/TTr-SCT ngày 20/8/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

- Cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu:

+ Tên cửa khẩu: Cửa khẩu phụ Cà Roòng;

+ Địa chỉ: Xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Chủ tịch UBND các huyện biên giới; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: CT, YT, NNPTNT;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh BĐBP);
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH QB; Báo QB;
- Trung tâm tin học-Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2018
Ngày hiệu lực30/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2018/QĐ-UBND cửa khẩu phụ lối biên giới được phép mua bán hàng hóa Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2018/QĐ-UBND cửa khẩu phụ lối biên giới được phép mua bán hàng hóa Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành19/10/2018
        Ngày hiệu lực30/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 25/2018/QĐ-UBND cửa khẩu phụ lối biên giới được phép mua bán hàng hóa Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2018/QĐ-UBND cửa khẩu phụ lối biên giới được phép mua bán hàng hóa Quảng Bình

            • 19/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực