Quyết định 250/2006/QĐ-TTg

Quyết định 250/2006/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 253/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 và Quyết định 259/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 250/2006/QĐ-TTg Đề án xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia sửa đổi 253/2003/QĐ-TTg,259/2005/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 250/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 253/2003/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2010 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 259/2005/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại - Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 và Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia:

1. Điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ được sửa lại như sau:

a) "Biểu trưng của thương hiệu quốc gia có tựa đề tiếng Anh là VIETNAM VALUE (giá trị Việt Nam) được gắn vào sản phẩm đã có nhãn hiệu riêng đạt được các tiêu chí do Chương trình quy định".

2. Tên gọi "Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia" tại Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 và tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ được sửa lại là "Hội đồng Thương hiệu quốc gia".

3. Điều 2 Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ được sửa lại như sau:

"Điều 2. Hội đồng Thương hiệu quốc gia có nhiệm vụ thông qua hệ thống các tiêu chí và quy trình để bình chọn sản phẩm được mang biểu trưng của thương hiệu quốc gia và hệ thống các tiêu chí, quy trình bình chọn Giải thưởng xuất khẩu hàng năm của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành bình chọn thương hiệu sản phẩm được mang biểu trưng của thương hiệu quốc gia và doanh nghiệp đạt Giải thưởng xuất khẩu hàng năm của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tư vấn cho Chính phủ về xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia Việt Nam".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 250/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu250/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2006
Ngày hiệu lực27/11/2006
Ngày công báo12/11/2006
Số công báoTừ số 13 đến số 14
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 250/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 250/2006/QĐ-TTg Đề án xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia sửa đổi 253/2003/QĐ-TTg,259/2005/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 250/2006/QĐ-TTg Đề án xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia sửa đổi 253/2003/QĐ-TTg,259/2005/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu250/2006/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Sinh Hùng
     Ngày ban hành31/10/2006
     Ngày hiệu lực27/11/2006
     Ngày công báo12/11/2006
     Số công báoTừ số 13 đến số 14
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 250/2006/QĐ-TTg Đề án xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia sửa đổi 253/2003/QĐ-TTg,259/2005/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 250/2006/QĐ-TTg Đề án xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia sửa đổi 253/2003/QĐ-TTg,259/2005/QĐ-TTg

           • 31/10/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực