Quyết định 250/QĐ-BNV

Quyết định 250/QĐ-BNV năm 2015 bổ sung Điều 12 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ kèm theo Quyết định 1205/QĐ-BNV do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 250/QĐ-BNV 2015 bổ sung Quyết định 1205/QĐ-BNV


BỘ NI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 250/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 12 QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1205/QĐ-BNV NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 12 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-BNV ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

“4. Theo yêu cầu nhiệm vụ, Ban Cán sự đảng Bộ quyết định việc điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ vị trí này sang vị trí khác tương đương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Lưu VT, HS, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 250/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu250/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2015
Ngày hiệu lực02/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 250/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 250/QĐ-BNV 2015 bổ sung Quyết định 1205/QĐ-BNV


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 250/QĐ-BNV 2015 bổ sung Quyết định 1205/QĐ-BNV
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu250/QĐ-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýNguyễn Thái Bình
       Ngày ban hành02/04/2015
       Ngày hiệu lực02/04/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 250/QĐ-BNV 2015 bổ sung Quyết định 1205/QĐ-BNV

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 250/QĐ-BNV 2015 bổ sung Quyết định 1205/QĐ-BNV

           • 02/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực