Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định Dự án Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, từ năm 2013 đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng xét duyệt thẩm định


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2502/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư s 76/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3244/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường năng lực quan trắc môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình s 1720/TTr-TCTS-NTTS ngày 26/9/2012 của Tổng cục Thủy sản về việc phê duyệt dự án Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét duyệt, thm định Dự án Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, từ năm 2013 đến năm 2020 (Danh sách các thành viên Hội đồng xét duyệt và danh sách các nhiệm vụ môi trường tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ môi trường theo quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính; thành viên Hội đồng và Thủ trưởng cơ quan chủ trì dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 2502/QĐ-BNN-KHCN, ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên dự án: Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, từ năm 2010 đến năm 2020.

Danh sách Hội đồng:

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh Hội đồng

1

TS. Phạm Văn Mạch

Nguyên PVT Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Chủ tịch

2

TS. Vũ Văn Dũng

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch

3

ThS. Trần Lưu Khanh

Viện Nghiên cứu Hải sản

y viên Phản biện

4

PGS.TS. Lê Đức

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

y viên Phản biện

5

TS. Nguyễn Xuân Tấn

Công ty nuôi trng thủy sản Trung ương

y viên

6

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường

y viên

7

ThS. Trần Lâm Hạo

Tổng cục Môi trường,
Bộ Tài nguyên và Môi trường

y viên

8

ThS. Bùi Thị Việt Hằng

Cục Thú y

y viên

9

ThS. Nguyễn Tiến Long

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

y viên thư ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2502/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2502/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2012
Ngày hiệu lực15/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2502/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng xét duyệt thẩm định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng xét duyệt thẩm định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2502/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành15/10/2012
        Ngày hiệu lực15/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng xét duyệt thẩm định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng xét duyệt thẩm định

            • 15/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực