Quyết định 2509/QĐ-TTg

Quyết định 2509/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn" do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2509/QĐ-TTg dự án hỗ trợ kỹ thuật dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện tỉnh Đông Bắc 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2509/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “HẠ TẦNG CƠ BẢN CHO PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC: HÀ GIANG, CAO BẰNG, BẮC KẠN, LẠNG SƠN”, DO ADB TÀI TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 11196/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hạ tầng cơ bn cho phát triển toàn diện các tnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”, do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ không hoàn lại, với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu của Dự án: Hỗ trợ cải thiện khả năng cạnh tranh và tăng cường kết nối giữa 04 tỉnh Đông Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), bao gồm: Đxuất các hạng mục đầu tư, tăng cường năng lực cho các tỉnh tham gia Dự án; Chuẩn bị các tài liệu, văn kiện cho Dự án đầu tư.

2. Cơ quan chquản Dự án: Ủy ban nhân dân tnh Lạng Sơn.

Các cơ quan cùng tham gia thực hiện Dự án: Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn.

3. Thời gian thực hiện: 01 năm kể từ ngày hoàn thành các thủ tục.

4. Tổng kinh phí của Dự án: 1.000.000 USD, trong đó:

- Vốn ODA tài trợ không hoàn lại của ADB là 800.000 USD.

- Vốn đối ứng 200.000 USD.

5. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách Nhà nước cấp phát

Điều 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NG, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, B
c Kạn, Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KTTH, TH
;
- Lưu: VT, QHQT (3). HT. 35

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2509/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2509/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2015
Ngày hiệu lực30/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2509/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2509/QĐ-TTg dự án hỗ trợ kỹ thuật dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện tỉnh Đông Bắc 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2509/QĐ-TTg dự án hỗ trợ kỹ thuật dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện tỉnh Đông Bắc 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2509/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành30/12/2015
        Ngày hiệu lực30/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2509/QĐ-TTg dự án hỗ trợ kỹ thuật dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện tỉnh Đông Bắc 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2509/QĐ-TTg dự án hỗ trợ kỹ thuật dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện tỉnh Đông Bắc 2016

            • 30/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực