Quyết định 2513/QĐ-UBND

Quyết định 2513/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tuyến đường giao thông thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1/500

Nội dung toàn văn Quyết định 2513/QĐ-UBND quy hoạch tuyến đường thuộc đồ án Quy hoạch Quảng Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2513/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG THUỘC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỶ LỆ 1/500

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UB ngày 20/01/1997 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500;

Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 27/7/2016 của UBND phường Đồng Phú kèm theo hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường giao thông tại phường Đồng Phú;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 1698/BC-SXD ngày 03 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số tuyến đường giao thông thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500, với các nội dung sau:

1. Vị trí, ranh giới khu vc lập điều chỉnh quy hoạch

- Tuyến đường quy hoạch 10,5m nối từ Trần Quang Khải đến đường Ngô Quyền (đường Cao Bá Đạt), phạm vi điều chỉnh từ ngõ 85 đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền;

- Tuyến đường quy hoạch 10,5m nối từ đường Bà Triệu đến đường Trần Nhân Tông (đường Hoàng Hoa Thám kéo dài), phạm vi điều chỉnh: Đoạn tuyến từ đường Bà Triệu đến đường Trần Quang Khải và đoạn tuyến từ ngõ 48 đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Nhân Tông.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Tuyến đường quy hoạch 10,5m nối từ Trần Quang Khải đến đường Ngô Quyền (đường Cao Bá Đạt):

- Đoạn từ ngõ 85 đến ngõ 99 đường Hai Bà Trưng (C3 đến C2): Điều chỉnh bề rộng nền đường quy hoạch từ 10,5m theo hiện trạng sử dụng đất, trong đó nắn chỉnh cục bộ bề rộng vỉa hè trên đoạn tuyến, giữ nguyên bề rộng lòng đường theo quy hoạch. Chiều dài đoạn tuyến 65,6m.

- Đoạn từ ngõ 99 đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền (C2 đến C1): Hủy bỏ đoạn tuyến quy hoạch 10,5m. Chiều dài đoạn tuyến 64,3m.

2.2. Tuyến đường quy hoạch 10,5m nối từ đường Bà Triệu đến đường Trần Nhân Tông (đường Hoàng Hoa Thám kéo dài):

- Đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Trần Quang Khải: Điều chỉnh bề rộng đường quy hoạch từ 10,5m theo hiện trạng sử dụng đất. Bề rộng nền đường từ 2,8m đến 6,5m tùy theo từng đoạn tuyến, bố trí lòng đường không có vỉa hè. Tổng chiều dài đoạn tuyến điều chỉnh 185m.

- Đoạn từ ngõ 48 đường Lý Thường Kiệt đến đường Đinh Tiên Hoàng (D3 đến D2): Hủy bỏ đoạn tuyến quy hoạch 10,5m. Chiều dài đoạn tuyến 223,5m.

- Đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Trần Nhân Tông (D2 đến D1): Điều chỉnh bề rộng nền đường quy hoạch từ 10,5m về còn 7m (vỉa hè 2 x 1,5m, lòng đường 4m). Chiều dài đoạn tuyến 105m.

Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh, các nội dung khác tại Quyết định số 45/QĐ-UB ngày 20/01/1997 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Giao UBND phường Đồng Phú tổ chức công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch được duyệt để nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Chủ tịch UBND phường Đồng Phú; thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVXDCB.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2513/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2513/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2016
Ngày hiệu lực18/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2513/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2513/QĐ-UBND quy hoạch tuyến đường thuộc đồ án Quy hoạch Quảng Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2513/QĐ-UBND quy hoạch tuyến đường thuộc đồ án Quy hoạch Quảng Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2513/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành18/08/2016
        Ngày hiệu lực18/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2513/QĐ-UBND quy hoạch tuyến đường thuộc đồ án Quy hoạch Quảng Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2513/QĐ-UBND quy hoạch tuyến đường thuộc đồ án Quy hoạch Quảng Bình 2016

            • 18/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực