Quyết định 2514/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2514/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về xây dựng Thông tư ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Quyết định 2514/QĐ-BVHTTDL quy chế thẩm định cấp giấy phép phổ biến phim 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2514/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THẨM ĐỊNH VÀ CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2016.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Thông tư trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Cục Điện ảnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;

- Lưu: VT, ĐA (2), MA (10)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2514/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2514/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2016
Ngày hiệu lực13/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2514/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2514/QĐ-BVHTTDL quy chế thẩm định cấp giấy phép phổ biến phim 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2514/QĐ-BVHTTDL quy chế thẩm định cấp giấy phép phổ biến phim 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2514/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa thể thao và du lịch
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành13/07/2016
        Ngày hiệu lực13/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2514/QĐ-BVHTTDL quy chế thẩm định cấp giấy phép phổ biến phim 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2514/QĐ-BVHTTDL quy chế thẩm định cấp giấy phép phổ biến phim 2016

            • 13/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực