Quyết định 2516/QĐ-UBND

Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch chi tiết khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản sét huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Quyết định 2516/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch chi tiết khai thác sử dụng sét Trà Ôn Vĩnh Long 2010 2020 đã được thay thế bởi Quyết định 18/2012/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2516/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch chi tiết khai thác sử dụng sét Trà Ôn Vĩnh Long 2010 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2516/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN SÉT HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản, ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005, đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Xét Tờ trình số 2108/TTr-STNMT ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản sét huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2010 và định hướng đến 2020 (kèm theo hồ sơ và quy hoạch chi tiết),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản sét huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2010 và định hướng đến 2020.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư (Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn).

- Tổ chức triển khai, công bố quy hoạch cho nhân dân, tổ chức biết thực hiện.

- Thực hiện việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên khoáng sản sét theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hàng năm có hiệu quả về kinh tế, nhưng đảm bảo phù hợp theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Khi khai thác, sử dụng phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về Luật Bảo vệ môi trường và Luật Khoáng sản.

- Nghiệm thu và thanh quyết toán đề án quy hoạch chi tiết theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính.

Báo cáo kết quả thực hiện gởi về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2516/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2516/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2516/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2516/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch chi tiết khai thác sử dụng sét Trà Ôn Vĩnh Long 2010 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2516/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch chi tiết khai thác sử dụng sét Trà Ôn Vĩnh Long 2010 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2516/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Diệp
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2516/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch chi tiết khai thác sử dụng sét Trà Ôn Vĩnh Long 2010 2020

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2516/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch chi tiết khai thác sử dụng sét Trà Ôn Vĩnh Long 2010 2020