Quyết định 2523/QĐ-BTNMT

Quyết định 2523/QĐ-BTNMT năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2523/QĐ-BTNMT 2020 sửa đổi Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT Trung tâm tài nguyên môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2523/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3499/QĐ-BTNMT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2017 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 Quyết định số 3499/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường như sau:

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Quan hệ công chúng và báo chí.

3. Phòng Nâng cao nhận thức cộng đồng.

4. Phòng Cơ sở dữ liệu và Truyền thông đa phương tiện.

5. Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện.

6. Chi nhánh phía Nam.

Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện, Chi nhánh phía Nam là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3499/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 2;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin
và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT tại Thành phố
Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,
Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, TTTNMT, TCCB, NQ

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2523/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2523/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2020
Ngày hiệu lực09/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(11/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2523/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2523/QĐ-BTNMT 2020 sửa đổi Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT Trung tâm tài nguyên môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2523/QĐ-BTNMT 2020 sửa đổi Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT Trung tâm tài nguyên môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2523/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành09/11/2020
        Ngày hiệu lực09/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (11/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2523/QĐ-BTNMT 2020 sửa đổi Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT Trung tâm tài nguyên môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2523/QĐ-BTNMT 2020 sửa đổi Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT Trung tâm tài nguyên môi trường

            • 09/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực