Quyết định 254-VH/QĐ

Quyết định 254-VH/QĐ năm 1961 về việc ấn định phụ cấp đối với các nhân viên công tác các đội chiếu bóng và đội đèn chiếu lưu động do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 254-VH/QĐ ấn định phụ cấp nhân viên công tác các đội chiếu bóng đội đèn chiếu lưu động


BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 254-VH/QĐ

 Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

ẤN ĐỊNH PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁC NHÂN VIÊN CÔNG TÁC CÁC ĐỘI CHIẾU BÓNG VÀ ĐỘI ĐÈN CHIẾU LƯU ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ Nghị định số 1635-VH/NĐ ngày 05-11-1958; Quyết định số 1227-VH/QĐ ngày 22-8-1957; Quyết định số 344-VH/QĐ ngày 18-02-1960 của Bộ Văn hóa ban hành về một số chế độ phụ cấp cho đội chiếu bóng lưu động và đội đèn chiếu lưu động, nay tổng hợp lại thành một văn bản để giúp cho các địa phương thực hiện chế độ đó được thống nhất và hợp lý;
Căn cứ Thông tư số 14/TTLB ngày 11-3-1960 của Liên Bộ Nội vụ, Lao động, Tài chính quy định về một số chế độ cụ thể đối với cán bộ, công nhân, nhân viên công tác ở miền núi và hải đảo xa xôi;
Sau khi có sự thỏa thuận của các Bộ Nội vụ, Lao động và Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Đối với đội chiếu bóng lưu động cũng như đội đèn chiếu lưu động, những người trong biên chế và những người tạm tuyển, ban ngày đã công tác chiếu bóng hoặc công tác triển lãm đủ 8 tiếng hoặc đã di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác, tối hôm đó lại tiếp tục công tác chiếu bóng hoặc công tác đèn chiếu thì mỗi người trực tiếp làm công tác đó được phụ cấp 0đ40.

- Nếu ban ngày không di chuyển hoặc không công tác chiếu bóng hay triểm lãm mà tối hôm đó có công tác chiếu bóng hay công tác đèn chiếu thì không được phụ cấp 0đ40 nữa.

Điều 2. - Đối với đội chiếu bóng lưu động cũng như đội đèn chiếu lưu động, những người trong biên chế và những người tạm tuyển di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác để công tác chiếu bóng hoặc công tác đèn chiếu thì được phụ cấp đi đường như dưới đây:

- Đối với những đội hoạt động thường xuyên ở miền núi (vùng rẻo cao) hoặc hải đảo xa xôi, mỗi người được hưởng phụ cấp đi đường một ngày là 0đ80 (8 tiếng), nửa ngày là 0đ40 (4 tiếng).

- Đối với những đội hoạt động thường xuyên ở miền núi (vùng thấp) và ở miền đồng bằng, mỗi người được hưởng phụ cấp đi đường 1 ngày là 0đ40 (8 tiếng), nửa ngày là 0đ20 (4 tiếng).

- Trường hợp di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác để công tác chiếu bóng dưới 1 tiếng thì không được hưởng khoản phụ cấp nói trên.

Điều 3. - Đối với đội chiếu bóng lưu động cũng như đội đèn chiếu lưu động được trích 75% tiêu chuẩn thuốc của mỗi người góp lại thành túi thuốc cấp cứu của đội để sử dụng trong khi đi công tác lưu động.

Trường hợp nhân viên chiếu bóng và đèn chiếu lưu động đang còn công tác mà bị ốm thì mức bồi dưỡng khi ốm đau quy định như dưới đây:

- Đối với những đội hoạt động thường xuyên ở miền núi (vùng rẻo cao) hoặc hải đảo xa xôi, mỗi người ốm được bồi dưỡng 0đ80  một ngày.

- Đối với những đội hoạt động thường xuyên ở miền núi (vùng thấp), mỗi người ốm được bồi dưỡng 0đ50 một ngày.

- Đối với những đội hoạt động thường xuyên ở miền đồng bằng, mỗi người ốm được bồi dưỡng 0đ30 một ngày.

Trường hợp có người ốm nặng phải thuê người cáng hoặc phải đi bằng những phương tiện khác thì tiền phí tổn dọc đường sẽ do Ủy ban hành chính  địa phương đài thọ.

Điều 4. - Đối với đội chiếu bóng lưu động cũng như đội đèn chiếu lưu động thường xuyên hoạt động ở hải đảo xa xôi và ở miền núi (vùng rẻo cao) mỗi người được cấp một áo bông, một áo mưa bằng vải bạt, 2m50 vải bạt Nam định, một bi đông đựng nước.

- Đối với đội chiếu bóng lưu động cũng như đội đèn chiếu lưu động hoạt động ở miền núi (vùng thấp) và ở đồng bằng mỗi người được cấp một áo mưa bằng vải bạt, 2m50 vải bạt Nam định, một bi đông đựng nước.

- Mỗi đội đèn chiếu lưu động cũng như mỗi đội chiếu bóng lưu động được cấp một tờ báo Nhân dân (Loại báo phát hành ở nông thôn) để làm công tác nghiệp vụ.

- Mỗi đội chiếu bóng lưu động được cấp 3 tấm vải bạt, mỗi đội đèn chiếu lưu động được cấp 1 tấm vải bạt (mỗi tấm vải bạt khổ rộng 1m20 dài 5 thước) để bảo vệ dụng cụ chiếu bóng và đèn chiếu.

Tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của từng địa phương, mỗi đội được cấp xe đạp, ngựa, hoặc bằng các phương tiện khác thuận lợi cho việc vận chuyển dụng cụ chiếu bóng và đèn chiếu trong khi đi công tác lưu động.

Tất cả những vật  dùng và phương tiện nói trên đều thuộc về tài sản của công, khi nhân viên nào không công tác ở đội chiếu bóng và đèn chiếu lưu động nữa (hoặc là chuyển sang công tác khác, hoặc là về địa phương sản xuất, vv…), thì sẽ giao lại những vật dụng và phương tiện công tác đó cho đội, không được mang đi sử dụng riêng.

Điều 5. Đối với đội chiếu bóng lưu động cũng như đội đèn chiếu lưu động hoạt động xen kẽ giữa vùng rẻo cao và vùng thấp ở miền núi, cũng như giữa miền núi và miền đồng bằng thì hoạt động ở miền nào, vùng nào được hưởng chế độ phụ cấp đi đường và bồi dưỡng khi ốm đau ở miền ấy, vùng ấy, như đã quy định ở điều 2 và điều 3 nói trên.

Điều 6. - Đối với tất cả nhân viên trực tiếp làm công tác chiếu bóng lưu động cũng như công tác đèn chiếu lưu động vẫn được đảm bảo quyền lợi học tập, chính trị, nghiệp vụ, văn hóa và chế độ nghỉ hàng năm, v.v… như mọi cán bộ công nhân, viên chức trong biên chế.

Các Sở, Ty Văn hóa có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi cho những nhân viên đó và tùy theo hoàn cảnh công tác và đặc điểm của từng đội mà áp dụng cho được thích hợp.

Điều 7. - Quyết định này bắt đầu thi hành từ ngày 20-04-1961 thay thế cho tất cả các văn bản đã ban hành trước đây về chế độ phụ cấp cho các đội chiếu bóng lưu động cũng như các đội đèn chiếu lưu động.

Điều 8. – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng, Quản đốc xưởng phim đèn chiếu, các Ủy ban hành chính  khu, tỉnh, các Sở, Ty Văn hóa, Tài chính địa phương căn cứ vào Quyết định này thi hành.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
THỨ TRƯỞNG


 

 
Lê Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254-VH/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu254-VH/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254-VH/QĐ

Lược đồ Quyết định 254-VH/QĐ ấn định phụ cấp nhân viên công tác các đội chiếu bóng đội đèn chiếu lưu động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 254-VH/QĐ ấn định phụ cấp nhân viên công tác các đội chiếu bóng đội đèn chiếu lưu động
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu254-VH/QĐ
       Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá
       Người kýLê Liêm
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoSố 17
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 254-VH/QĐ ấn định phụ cấp nhân viên công tác các đội chiếu bóng đội đèn chiếu lưu động

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 254-VH/QĐ ấn định phụ cấp nhân viên công tác các đội chiếu bóng đội đèn chiếu lưu động