Quyết định 2540/QĐ-UBND

Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh cục bộ lô 5-4 theo Quyết định 3165/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 2540/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2540/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ LÔ 5-4 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3165/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ DUYỆT ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM, QUẬN 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2;

Căn cứ Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm; và Quyết định số 5193/QĐ -UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Thông báo số 570/TB-VP ngày 27 tháng 7 năm 2012 về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố liên quan việc Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh xin làm Chủ đầu tư dự án khu cao ốc văn phòng thương mại dịch vụ tổng hợp tại Lô 5-5 (lô 31-1) và Lô 5-4 (lô 31-2) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Công văn số 643/BQL-QH ngày 08 tháng 5 năm 2013 báo cáo về đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh liên quan đến ranh quy hoạch của lô 5-4 thuộc Dự án Khu cao ốc Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ tại lô 5-4, 5-5 (Khu IIa) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh cục bộ lô 5-4 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau:

- Diện tích lô 5-4: 8.656m2.

- Tỷ lệ sàn thương mại dịch vụ tổng hợp (bán lẻ, văn phòng) là 100%.

- Diện tích sàn xây dựng: khoảng 55.000m2.

- Hệ số sử dụng đất (FAR): 4,09.

- Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ (khoảng lùi = 0m) và Khoảng lùi công trình tuân thủ theo Quy chuẩn Việt Nam.

- Tầng cao xây dựng: 4-10 tầng (tối đa 12 tầng khi áp dụng linh hoạt tỷ lệ 20% về tầng cao).

Điều 2. Các nội dung khác không được đề cập, vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Quyết định số 5193/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở - Ban - Ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Bình An, Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Khánh, An Lợi Đông; Trưởng ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VB) TV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2540/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2540/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2540/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2540/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2540/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2540/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành16/05/2013
       Ngày hiệu lực16/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2540/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2540/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

           • 16/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực