Quyết định 2545/QĐ-UBND

Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2545/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỦY BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã về việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1686/TTr-SKH&ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2012 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư được quy định tại Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. (danh mục đính kèm).

Lý do: Các thủ tục đề nghị bãi bỏ không còn phù hợp với quy định hiện hành

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 2545/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 2074/QĐ-UBND

23410

Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã

23502

Thủ tục đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh của HTX

23469

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của HTX

23487

Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của HTX

23518

Thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của HTX

23531

Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ của HTX

23550

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của HTX

23450

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD của HTX

23565

Thủ tục giải thể HTX

23582

Thủ tục thông báo tạm ngưng hoạt động HTX

23615

Thủ tục thông báo thành lập chi nhánh HTX

23623

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ chi nhánh của HTX

23626

Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề chi nhánh của HTX

23627

Thủ tục đăng ký giảm ngành nghề chi nhánh của HTX

23795

Thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh của HTX

23862

Thủ tục thông báo ngừng hoạt động chi nhánh của HTX

23880

Thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh của HTX

23934

Thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện của HTX

23911

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện của HTX

23947

Thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện của HTX

23962

Thủ tục thông báo ngừng hoạt động văn phòng đại diện của HTX

23975

Thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động văn phòng đại diện của HTX

23987

Thủ tục thông báo thành lập địa điểm kinh doanh của HTX

24003

Thủ tục thông báo ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh của HTX

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2545/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2545/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực18/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2545/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2545/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Lợi
       Ngày ban hành18/12/2012
       Ngày hiệu lực18/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính Bình Phước

           • 18/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực