Quyết định 2546/QĐ-UBND

Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2546/QĐ-UBND 2015 ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 572/SCT-QLĐN ngày 29/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đối với các lĩnh vực hoạt động điện lực được quy định tại Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm thực hiện việc cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực trong phạm vi đã được ủy quyền đảm bảo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2546/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2546/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2546/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2546/QĐ-UBND 2015 ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2546/QĐ-UBND 2015 ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2546/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành22/07/2015
       Ngày hiệu lực22/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2546/QĐ-UBND 2015 ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2546/QĐ-UBND 2015 ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực Bình Định

           • 22/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực