Quyết định 2546/QĐ-UBND

Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Chỉ thị 04/2011/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 2546/QĐ-UBND bãi bỏ chỉ thị về hiệu quả công tác thi hành án dân sự Sóc Trăng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 04/2011/CT-UBND NGÀY 27/9/2011 CỦA ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 30/6/2015 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 27/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Lý do: Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với quy định của Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và tình hình thực tế của địa phương; hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chthị s 02/CT-UBND ngày 30/01/2015 về việc tăng cường thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND
tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2546/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2546/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2546/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2546/QĐ-UBND bãi bỏ chỉ thị về hiệu quả công tác thi hành án dân sự Sóc Trăng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2546/QĐ-UBND bãi bỏ chỉ thị về hiệu quả công tác thi hành án dân sự Sóc Trăng 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2546/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành05/11/2015
       Ngày hiệu lực05/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2546/QĐ-UBND bãi bỏ chỉ thị về hiệu quả công tác thi hành án dân sự Sóc Trăng 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2546/QĐ-UBND bãi bỏ chỉ thị về hiệu quả công tác thi hành án dân sự Sóc Trăng 2015

           • 05/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực