Quyết định 2549/QĐ-TCHQ

Quyết định 2549/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2549/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2549/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 1203 ngày 24/06/2015 của Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC.

Mã số thuế: 4300351623.

Địa chỉ: Lô 4H Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tnh Quảng Ngãi.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300351623 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi chứng nhận lần đầu ngày 05/04/2007.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 816/HQQNg-NV ngày 12/10/2011 của Cục hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc Xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý Hải quan.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;

- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ T
NG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2549/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2549/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2549/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 2549/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2549/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2549/QĐ-TCHQ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Công Bình
       Ngày ban hành01/09/2015
       Ngày hiệu lực01/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2549/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2549/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 2015