Quyết định 2553/QĐ-BCN

Quyết định 2553/QĐ-BCN năm 2007 đính chính Thông tư 03/2007/TT-BCN hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2553/QĐ-BCN đính chính Thông tư 03/2007/TT-BCN lập thẩm định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn


BỘ CÔNG NGHIỆP

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 2553/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 03/2007/TT-BCN NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hóa chất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn như sau:

Đã in: Tại trang 25 Mục B. Bản vẽ thiết kế cơ sở mỏ lộ thiên, số thứ tự dòng 13 đã in 2 dòng có số thứ tự này.

Đính chính: Dòng có số thứ tự 13 thứ 2 chuyển thành dòng có số thứ tự 14 và chuyển các số thứ tự của các dòng tiếp theo thêm 1 cho đến hết là số thứ tự 22.

Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Dương Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2553/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2553/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo12/08/2007
Số công báoTừ số 554 đến số 555
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2553/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 2553/QĐ-BCN đính chính Thông tư 03/2007/TT-BCN lập thẩm định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2553/QĐ-BCN đính chính Thông tư 03/2007/TT-BCN lập thẩm định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2553/QĐ-BCN
     Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
     Người kýLê Dương Quang
     Ngày ban hành25/07/2007
     Ngày hiệu lực25/07/2007
     Ngày công báo12/08/2007
     Số công báoTừ số 554 đến số 555
     Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2553/QĐ-BCN đính chính Thông tư 03/2007/TT-BCN lập thẩm định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2553/QĐ-BCN đính chính Thông tư 03/2007/TT-BCN lập thẩm định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn

         • 25/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/08/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/07/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực