Quyết định 2554/QĐ-UBND

Quyết định 2554/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2554/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực tài nguyên nước Đồng Nai 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2554/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 846/TTr-STNMT ngày 11/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, gồm:

1. Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.

3. Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 về việc bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 19 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2013 về việc tăng cường thực hiện các quy định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2554/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2554/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2015
Ngày hiệu lực26/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2554/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2554/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực tài nguyên nước Đồng Nai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2554/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực tài nguyên nước Đồng Nai 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2554/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýVõ Văn Chánh
       Ngày ban hành26/08/2015
       Ngày hiệu lực26/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2554/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực tài nguyên nước Đồng Nai 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2554/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực tài nguyên nước Đồng Nai 2015

           • 26/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực