Quyết định 2555/QĐ-UBND

Quyết định 2555/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ Quyết định 27/2007/QĐ-UBND quy định về quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2555/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2007/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2555/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2007/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2007 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Sửa đổi và bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét báo cáo của Sở Tư pháp tại Văn bản số 290/STP-XD&KTVB ngày 19/8/2011 và đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1681/TTr-SXD ngày 06/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 ban hành quy định về quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Hoà Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2555/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2555/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2011
Ngày hiệu lực27/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2555/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2555/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2007/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2555/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2555/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýHà Hoà Bình
       Ngày ban hành27/09/2011
       Ngày hiệu lực27/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2555/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2007/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2555/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2007/QĐ-UBND

           • 27/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực