Quyết định 256/QĐ-TTg

Quyết định 256/QĐ-TTg năm 2014 bổ sung kinh phí cho địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012, 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 256/QĐ-TTg năm 2014 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa 2012 2013


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2012, 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

n cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 18259/BTC-NSNN ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung 329.156 triệu đồng (ba trăm hai mươi chín tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu đồng) cho 19 địa phương (theo phụ lục đính kèm) từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương năm 2013 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ trong các năm 2012, 2013. Việc quản lý và sử dụng skinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

2. Đối với các địa phương còn dư kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của các năm 2012, 2013 được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện chính sách, không sử dụng cho mục đích khác.

3. Đối với các địa phương chưa có báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của các năm 2012, 2013, Bộ Tài chính đôn đốc các địa phương báo cáo tình hình thực hiện; trên cơ sở đó, căn cứ chế độ quy định, Bộ Tài chính thực hiện bsung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định s42/2012/NĐ-CP đồng thời tổng hợp kết quả hỗ trợ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo phụ lục đính kèm) và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTCP, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTN, TKBT, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ BỔ SUNG CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2012, 2013 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số 256/-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Địa phương được hỗ trợ

NSTW hỗ tr

 

Tng cộng

329.156

1

Lạng Sơn

12.958

2

Bc Giang

28.011

3

Hòa Bình

10.650

4

Sơn La

9.608

5

Điên Biên

10.608

6

Hải Phòng

15.867

7

Quảng Ninh

7.824

8

Hưng Yên

19.780

9

Nam Đnh

11

10

Thanh Hóa

64.930

11

Quảng Bình

13.726

12

Thừa Thiên Huế

13.945

13

Quảng Nam

21.902

14

Bình Thuận

21.760

15

Gia Lai

30

16

Lâm Đng

7.106

17

Đng Nai

7.319

18

Tin Giang

39.830

19

Cn Thơ

23.291

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 256/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu256/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực14/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 256/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 256/QĐ-TTg năm 2014 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa 2012 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 256/QĐ-TTg năm 2014 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa 2012 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu256/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành14/02/2014
        Ngày hiệu lực14/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 256/QĐ-TTg năm 2014 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa 2012 2013

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 256/QĐ-TTg năm 2014 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa 2012 2013

            • 14/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực