Quyết định 2561/QĐ-UBND

Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị xã Đồng Xoài Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2561/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2025.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1004/TTr-SXD ngày 10/12/2012;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025 (có điều lệ quản lý xây dựng kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Việc thực hiện, triển khai các bước tiếp theo phải tuân thủ Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và điều lệ quản lý kèm theo Quyết định này. Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 1061/QĐ-UB ngày 03/7/1997 của UBND tỉnh và các quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung các khu chức năng thuộc ranh giới quy hoạch chung thị xã Đồng Xoài đã được phê duyệt trước đây.

2. Điều chỉnh kích thước lộ giới tuyến đường ĐT.753 (Lê Quý Đôn) đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường tuyến tránh QL.14, theo Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh, từ 28m thành lộ giới 30m.

3. Giao Sở Xây dựng:

- Phối hợp UBND thị xã Đồng Xoài tổ chức công bố đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025.

- Tổ chức lập và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết: Khu trung tâm hành chính tỉnh, các khu chức năng có ý nghĩa quan trọng (khu di tích lịch sử, văn hóa, trung tâm thương mại, trung tâm thể dục thể thao, công viên văn hóa), khu đô thị mới.

4. Giao UBND thị xã Đồng Xoài:

- Tiến hành cắm mốc ngoài thực địa các khu chức năng trong khu quy hoạch, để các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện.

- Tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025 đã được phê duyệt.

- Triển khai lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng (trừ các khu vực đã giao Sở Xây dựng ở mục 3); lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được duyệt.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu trình UBND tỉnh quyết định. Khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh thì không được thay đổi.

6. Ngoài những quy định cụ thể nêu trên, các quy định khác chưa quy định trong điều lệ này thì tuân thủ Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn ngành có liên quan trong quá trình thẩm định thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2561/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2561/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2561/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị xã Đồng Xoài Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị xã Đồng Xoài Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2561/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Lợi
       Ngày ban hành20/12/2012
       Ngày hiệu lực20/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị xã Đồng Xoài Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị xã Đồng Xoài Bình Phước

           • 20/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực