Quyết định 2573/QĐ-UBND

Quyết định 2573/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2573/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2573/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tại Tờ trình số 1073/TTr-SGDĐT ngày 22/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Thường trực Tỉnh
ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh, Ban VHXH;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND t
nh (Ô. Khuyến);
- Lưu VT, KGVX (50)
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

KẾ HOẠCH

VỀ THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh)

1. Kế hoạch thi gian năm học

 

Bậc Mầm non

Cấp Tiểu học

Cấp THCS

Cấp THPT

GDTX

Ngày tựu trường

19/8/2019

19/8/2019

12/8/2019

12/8/2019

20/8/2019

Ngày khai giảng

05/9/2019

05/9/2019

05/9/2019

05/9/2019

05/9/2019

Học kỳ I

Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 09/01/2020 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 09/01/2020 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 03/01/2020 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 03/01/2020 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 03/01/2020 (17 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Ngày nghỉ giữa hai học kỳ

10/01/2020

10/01/2020

04/01/2020

04/01/2020

04/01/2020

Học kỳ II

Từ ngày 13/01/2020, đến ngày 22/5/2020 (17 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 13/01/2020, đến ngày 22/5/2020 (17 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 06/01/2020, đến ngày 23/5/2020 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 06/01/2020, đến ngày 23/5/2020 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 06/01/2020, đến ngày 23/5/2020 (17 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Ngày kết thúc năm học

29/5/2020

29/5/2020

30/5/2020

30/5/2020

30/5/2020

 

 

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu hc trước ngày 10/6/2020

Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020

Thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

Thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

 

 

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học trước ngày 31/7/2020

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS trước ngày 31/7/2020

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT trước ngày 31/7/2020

 

2. Một số quy định chung

2.1. Thống nhất ngày khai giảng là ngày 05/9/2019 (ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường). Trường hợp đặc biệt, đơn vị nào thay đổi ngày khai giảng, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường mầm non, tiểu học, THCS), UBND cấp huyện (trung tâm GDNN-GDTX) và Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THPT).

2.2. Thời gian nghỉ tết Nguyên đán năm 2020

Dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 đối với các cơ sở giáo dục bắt đu từ ngày 20/01/2020 (ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 02/02/2020 (ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tý).

2.3. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được ngh bù theo quy định.

2.4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học đột xuất, nghỉ do thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và chỉ đạo bố trí học bù./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2573/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2573/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2019
Ngày hiệu lực26/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2573/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2573/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2573/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2573/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành26/07/2019
        Ngày hiệu lực26/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2573/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2573/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Hải Dương

           • 26/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực