Quyết định 258-CT

Quyết định 258-CT năm 1988 về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về hợp tác sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp tại Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Quyết định 258-CT giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về hợp tác sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp tại Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 85-TTg thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 26/11/1992.

Nội dung toàn văn Quyết định 258-CT giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về hợp tác sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp tại Việt Nam


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 258-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NHIỀU BÊN VỀ HỢP TÁC SẢN XUẤT XE ĐẠP VÀ PHỤ TÙNG XE ĐẠP TẠI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987;
Căn cứ Hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về phát triển hợp tác hoá sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp ở Việt Nam ký ngày 28 tháng 10 năm 1987 tại Vac -sa-va Ba Lan

Theo đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Trên cơ sở Bộ Cơ khí và luyện kim làm chức năng quản lý Nhà nước đối với các chương trình hợp tác sản xuất cơ khí với các nước thành viên Hội đồng Tương trợ kinh tế, giao nhiệm vụ cho Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội thay mặt phía Việt Nam tổ chức thực hiện Hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về phát triển hợp tác hoá sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp ở Việt Nam ký ngày 28 tháng 10 năm 1987 tại Vac-sa-va Ba lan.

Điều 2. - Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện chức năng là người điều phối hiệp định của phía Việt Nam, chủ trì tổ chức thực hiện việc hợp tác sản xuất trong nước, hoạt động trên cơ sở hạch toán kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi và có nghĩa vụ đóng góp ngoại tệ cho Nhà nước.

2. Được trực tiếp xuất, nhập khẩu cụ thể là được ký các hợp đồng nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng máy móc cho sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp, hợp tác khoa học kỹ thuật, hợp tác lao động với các nước được quy định tại các Hiệp định, được thực hiện các dịch vụ kiều hối, được nhận uỷ thác xuất nhập khẩu của các cơ sở sản xuất khác nhằm thực hiện các Hiệp định trên.

3. Được vay vốn của các bên tham gia Hiệp định và Ngân hàng đầu tư quốc tế (MIB) để phát triển sản xuất kinh doanh ngành sản xuất xe đạp, được mở tài khoản ngoại tệ thu được để nhập vật tư thiết bị và phụ tùng phục vụ cho chương trình hợp tác và phát triển ngành sản xuất xe đạp Việt Nam.

4. Được tham gia hội nghị, hội chợ, triển lãm chuyên ngành về sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp theo chương trình hợp tác của các nước thành viên Hội đồng Tương trợ kinh tế.

5. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng kinh tế kỹ thuật, tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm theo cam kết tại các Hiệp định, định kỳ báo cáo việc thực hiện Hiệp định lên Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Cơ khí và luyện kim, Bộ Kinh tế đối ngoại, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. - Quan hệ giữa Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội với các ngành, các địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

1. Quan hệ giữa Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội với các ngành, các địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện Hiệp định được thiết lập trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, bình đẳng và sòng phẳng về lợi ích kinh tế.

2. Để bảo đảm mối quan hệ trên bên cạnh Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội cho phép thành lập Hội đồng quản trị gồm đại diện các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện Hiệp định do Tổng Giám đốc Liên hiệp xí nghiệp xe đạp Hà Nội làm Chủ tịch.

3. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện hHệp định hoạt động trên cơ sở Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 và Nghị định số 50- HĐBT ngày 22-3-1988 và chịu sự lãnh đạo và quản lý Nhà nước của các cơ quan cấp trên trực tiếp của mình.

Điều 4. - Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội, các cơ sở sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp, các ngành, các địa phương phải chấp hành đầy đủ các quy chế quản lý Nhà nước hiện hành về xuất, nhập khẩu.

Điều 5. - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Cơ khí và luyện kim, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Kinh tế đối ngoại, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban vật giá Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm quản lý Nhà nước theo chức năng của mình, giúp đỡ Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng dẫn những điều thuộc ngành mình phụ trách, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Hiệp định và từng thời gian kiến nghị những điều bổ sung và sửa đổi cần thiết.

Điều 6. - Bộ trưởng các Bộ trên, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp Hà Nội và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 258-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu258-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/1988
Ngày hiệu lực11/10/1988
Ngày công báo31/10/1988
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/1992
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 258-CT giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về hợp tác sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 258-CT giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về hợp tác sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp tại Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu258-CT
        Cơ quan ban hànhChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
        Người kýTrần Đức Lương
        Ngày ban hành26/09/1988
        Ngày hiệu lực11/10/1988
        Ngày công báo31/10/1988
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/1992
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 258-CT giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về hợp tác sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp tại Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 258-CT giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệp định hợp tác quốc tế nhiều bên về hợp tác sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp tại Việt Nam