Quyết định 258/QĐ-TTg

Quyết định 258/QĐ-TTg năm 2008 về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 258/QĐ-TTg lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 258/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LẤY NGÀY 11 THÁNG 6 HÀNG NĂM LÀ NGÀY THI ĐUA YÊU NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Chỉ thị số 19-CT-TW ngày 22 tháng 12 năm 2007 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2008);
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 49/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Tổ chức học tập tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền về vai trò, tác dụng của thi đua yêu nước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; rút ra những bài học kinh nghiệm trong phương pháp giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.

- Có kế hoạch thường xuyên tuyên truyền và làm tốt các hoạt động kỷ niệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Điều 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TW;
- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 258/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu258/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2008
Ngày hiệu lực04/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 258/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 258/QĐ-TTg lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 258/QĐ-TTg lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu258/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành04/03/2008
        Ngày hiệu lực04/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 258/QĐ-TTg lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 258/QĐ-TTg lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước

            • 04/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực