Quyết định 258/QĐ-TTg

Quyết định 258/QĐ-TTg năm 2016 về Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 258/QĐ-TTg ngày truyền thống ngành thông tin truyền thông Việt Nam 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 28 tháng 8 hằng năm là “Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam”.

Điều 2. Việc tổ chức Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam phải đảm bảo những nội dung, yêu cầu sau:

1. Thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

2. Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

3. Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam theo đúng nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 258/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu258/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo29/02/2016
Số công báoTừ số 203 đến số 204
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 258/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 258/QĐ-TTg ngày truyền thống ngành thông tin truyền thông Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 258/QĐ-TTg ngày truyền thống ngành thông tin truyền thông Việt Nam 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu258/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo29/02/2016
        Số công báoTừ số 203 đến số 204
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 258/QĐ-TTg ngày truyền thống ngành thông tin truyền thông Việt Nam 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 258/QĐ-TTg ngày truyền thống ngành thông tin truyền thông Việt Nam 2016

             • 19/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/02/2016

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực