Quyết định 2585/QĐ-BKHCN

Quyết định 2585/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Quy hoạch phát triển thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2585/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch phát triển thủy lợi


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2585/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn c Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 8302:2009

Quy hoạch phát triển thủy lợi - Quy định chủ yếu về thiết kế

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2585/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2585/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2018
Ngày hiệu lực06/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2585/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2585/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch phát triển thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2585/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch phát triển thủy lợi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2585/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành06/09/2018
        Ngày hiệu lực06/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2585/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch phát triển thủy lợi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2585/QĐ-BKHCN 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia Quy hoạch phát triển thủy lợi

            • 06/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực