Quyết định 2588/QĐ-BTC

Quyết định 2588/QĐ-BTC năm 2017 về đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội do Bộ Tài Chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2588/QĐ-BTC 2017 đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quan Hà Nội


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2588/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CHI CỤC HẢI QUAN HÀ TÂY TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thành Chi cục Hải quan Hòa Lạc.

Điều 2. Chi cục Hải quan Hòa Lạc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên toàn địa bàn khu vực phía Tây thành phố Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Chi cục Hải quan Hòa Lạc là tổ chức có tư cách pháp nhân, con du riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan căn cứ các quy định hiện hành tổ chức, chỉ đạo Chi cục Hải quan Hòa Lạc hoạt động đảm bảo hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ;
- UBND TP Hà Nội;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục DTNN KV Hà Nội;

- Lưu: VT, Vụ TCCB (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2588/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2588/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2588/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2588/QĐ-BTC 2017 đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quan Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2588/QĐ-BTC 2017 đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quan Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2588/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2588/QĐ-BTC 2017 đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quan Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2588/QĐ-BTC 2017 đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quan Hà Nội

            • 19/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực