Quyết định 2589/2012/QĐ-UBND

Quyết định 2589/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phúc khảo bài thi của kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2589/2012/QĐ-UBND mức thu phúc khảo bài thi tỉnh Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2589/2012/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÚC KHẢO BÀI THI CỦA CÁC KỲ THI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cử Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 321/TTr - STC ngày 16/11/2012 về việc ban hành quy định mức thu phúc khảo bài thi các kì thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định mức thu phúc khảo bài thi của các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Đối tượng nộp:

Là học sinh Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông; học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các thí sinh tham dự các kì thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang có đề nghị phúc khảo bài thi theo quy định hiện hành.

2. Mức thu: 100.000 đồng/bài thi.

3. Việc quản lí, sử dụng và quyết toán kinh phí thu:

a) Căn cứ kết quả phúc khảo đã công bố, trường họp xác định nguyên nhân do giáo viên chấm sai bài thi phúc khảo nào thì phải hoàn trả số tiền đã thu phúc khảo bài thi đó cho đối tượng nêu tại khoản 1 của Điều này.

b) Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng từ năm học 2012-2013;

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện/thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tinh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện/thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, VX.

TM . UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2589/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2589/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực07/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2589/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2589/2012/QĐ-UBND mức thu phúc khảo bài thi tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2589/2012/QĐ-UBND mức thu phúc khảo bài thi tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2589/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực07/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2589/2012/QĐ-UBND mức thu phúc khảo bài thi tỉnh Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2589/2012/QĐ-UBND mức thu phúc khảo bài thi tỉnh Hà Giang

            • 27/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực