Quyết định 2593/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2593/QĐ-BNN-KHCN năm 2017 phê duyệt Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2593/QĐ-BNN-KHCN 2017 Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng 2018


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2593/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC BỔ SUNG NHIỆM VỤ KHCN ĐẶT HÀNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỂ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2018, chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính hướng dẫn và tổ chức tuyển chọn/ giao trực tiếp đơn vị chtrì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN trong danh mục nêu trên trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, KHCN (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG NHIỆM VỤ KHCN ĐẶT HÀNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐỂ TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2593/BNN-KHCN ngày 21/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

TT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Dự kiến kết quả, sản phẩm chính

Thời gian thực hiển

Hình thức lựa chọn/ đơn vị thực hiện

Dự án sản xut th nghim

 

nh vực Cơ điện- Công nghệ sau thu hoạch

 

 

1.

Hoàn thiện công nghệ bảo qun quả chanh leo bằng phương pháp điều biến khí (MAP) và phủ màng

Hoàn thiện được quy trình công nghệ và dây chuyền thiết bị bảo quản quả chanh leo bng phương pháp điều biến khí (MAP) và phủ màng nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm

- 01 quy trình công nghệ thu hái, vận chuyn sơ chế, xử lý nấm bệnh và cải thiện cấu trúc vỏ quả chanh leo tiền bảo quản, sản phm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và ATTP (độ chín đồng đều trên 95%, mức độ tổn thương cơ học dưới 1,5%)

- 01 quy trình công nghệ bao gói bảo quản qu chanh leo bng phương pháp điều biến khí (MAP), thời gian bảo quản tối thiểu 40 ngày, tỷ lệ hư hỏng < 7%.

- 01 quy trình công nghệ bao gói bảo quản quả chanh leo bằng phương pháp phmàng thời gian bảo qun ti thiểu 35 ngày, tỷ lệ hư hỏng < 7%.

Các quy trình được công nhận TBKT.

- 01 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dây chuyền thiết bị sơ chế, xử lý quả chanh leo (công suất 1,0 tẩn/giờ)

- ng dụng quy trình công nghệ bảo quản quả chanh leo tại doanh nghiệp, công suất 1,0 tấn/giờ.

2018-2020

Giao trực tiếp/Công ty cổ phần Nafoods Group

2.

Hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất puree chuối, quy mô 50 tấn nguyên liệu/ngày

Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất puree chuối, đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU

- 01 quy trình công nghệ rm chín chuối bằng khí ethylene, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, cảm quan và ATTP, độ chín kỹ thuật > 97%.

- 01 quy trình công nghệ sản xuất puree chuối ứng dụng trên dây chuyền thiết bị đồng bộ, năng suất 2,5 tấn nguyên liệu/giờ.

Các quy trình được công nhận TBKT.

- 01 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất puree chuối, năng suất 2,5 tấn nguyên liệu/giờ.

- ng dụng quy trình công nghệ sản xuất 500 tn puree chuối tại Công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao; sản phẩm được thị trường EU chấp nhận.

2018-2020

Giao trực tiếp/ Công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2593/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2593/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2017
Ngày hiệu lực21/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2593/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 2593/QĐ-BNN-KHCN 2017 Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2593/QĐ-BNN-KHCN 2017 Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2593/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành21/06/2017
        Ngày hiệu lực21/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2593/QĐ-BNN-KHCN 2017 Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng 2018

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2593/QĐ-BNN-KHCN 2017 Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng 2018

            • 21/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực