Quyết định 26/2004/QĐ-UB

Quyết định 26/2004/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Quyết định 26/2004/QĐ-UB UBND lâm thời Cần Thơ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2004/QĐ-UB UBND lâm thời Cần Thơ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng


UBND LÂM THỜI
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2004/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 02 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế trình ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Cần Thơ quyết định .

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3
- Bộ Nội vụ
- Văn phòng CP
- TT.TU - TT.HĐND TP
- Lưu TTLT

TM. UBND LÂM THỜI TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2004
Ngày hiệu lực02/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2010
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 26/2004/QĐ-UB UBND lâm thời Cần Thơ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2004/QĐ-UB UBND lâm thời Cần Thơ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành02/01/2004
        Ngày hiệu lực02/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2010
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2004/QĐ-UB UBND lâm thời Cần Thơ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2004/QĐ-UB UBND lâm thời Cần Thơ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng