Quyết định 26/2006/QĐ-UBND

Quyết định 26/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (tuyến đường An Lợi - Bà Nà) do thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 26/2006/QĐ-UBND mức thu quản lý phí đường bộ Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 3658/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2006/QĐ-UBND mức thu quản lý phí đường bộ Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (TUYẾN ĐƯỜNG AN LỢI – BÀ NÀ)

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí - lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳ họp thứ 6;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Tổ chức, cá nhân (kể cả người nước ngoài) khi tham gia giao thông trên tuyến đường An Lợi – Bà Nà phải nộp phí sử dụng đường bộ theo mức thu quy định như sau:

a) Xe mô tô, xe máy: 5.000 đồng/xe/lượt đi và lượt về.

b) Xe ô tô con và xe bán tải: 10.000 đồng/xe/lượt đi và lượt về.

c) Xe ô tô tải: 20.000 đồng/xe/lượt đi và lượt về.

2. Xe cứu thương (bao gồm cả các loại xe khác chở người bị tai nạn); xe cứu hoả; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh; đoàn xe đưa tang; đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường khi tham gia giao thông trên tuyến đường An Lợi – Bà Nà được miễn nộp phí sử dụng đường bộ.

Điều 2.

1. Ban Quản lý Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ thực hiện việc tổ chức thu phí.

2. Ban Quản lý Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ có trách nhiệm nộp 100% số tiền thu được từ phí sử dụng đường bộ vào ngân sách thành phố.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chính, Giám đốc Sở Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 96/1999/QĐ-UB ngày 22 tháng 7 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Công chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2006
Ngày hiệu lực07/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2006/QĐ-UBND mức thu quản lý phí đường bộ Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2006/QĐ-UBND mức thu quản lý phí đường bộ Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành28/03/2006
        Ngày hiệu lực07/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2006/QĐ-UBND mức thu quản lý phí đường bộ Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2006/QĐ-UBND mức thu quản lý phí đường bộ Đà Nẵng