Quyết định 26/2008/QĐ-UBND

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 26/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan trên địa bàn thành phố, cụ thể thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương;

b) Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chế độ chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố;

d) Xây dựng kế hoạch hàng năm về các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố;

đ) Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan theo thẩm quyền;

e) Hướng dẫn, tiếp nhận đơn đăng ký, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và chuyển hồ sơ đăng ký đến Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật (Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch) xem xét, giải quyết theo quy định;

Chuyển kết quả cho tổ chức, cá nhân ngay sau khi nhận kết quả xem xét, giải quyết của Cục Bản quyền tác giả Văn học- Nghệ thuật;

g) Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;

h) Cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan cho Sở Khoa học và Công nghệ, để tổng hợp báo cáo theo quy định;

i) Phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật và các cơ quan có liên quan thuộc Trung ương và địa phương trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

2. UBND các quận, huyện

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách; áp dụng các biện pháp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương theo thẩm quyền;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chế độ chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương;

c) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương theo thẩm quyền;

d) Báo cáo UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn quận, huyện;

Phối hợp với UBND các quận, huyện khác trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

3. UBND các phường, xã

a) Tổ chức việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chế độ chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan tới các tổ chức, cá nhân tại địa phương;

b) Thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

c) Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chủ tịch UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2008
Ngày hiệu lực04/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành24/04/2008
        Ngày hiệu lực04/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 26/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

            • 24/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực