Quyết định 26/2008/QĐ-UBND

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 93/2005/QĐ-UB do tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 93/2005/QĐ-UB Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 39/2010/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo sau đại học thu hút người có trình độ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 93/2005/QĐ-UB Gia Lai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2008/QĐ-UBND

Pleiku, Ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 93/2005/QĐ-UB NGÀY 04/8/2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày04/8/2003 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người có trình độ cao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, Điều 1, Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người có trình độ cao; cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh được cơ quan có thẩm quyền cử đi học sau đại học sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ:

a) Bằng thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp I: 10.000.000 đồng;

b) Bằng tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp II: 15.000.000 đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Trưởng các Ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2008
Ngày hiệu lực22/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 93/2005/QĐ-UB Gia Lai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 93/2005/QĐ-UB Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýPhạm Thế Dũng
       Ngày ban hành22/05/2008
       Ngày hiệu lực22/05/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 93/2005/QĐ-UB Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 93/2005/QĐ-UB Gia Lai